Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ваиз 7:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јахшы ад вә өлүм ҝүнү (1—4)

  • Һикмәтлинин мәзәммәти (5—7)

  • Ишин ахыры әввәлиндән јахшыдыр (8—10)

  • Һикмәтин үстүнлүјү (11, 12)

  • Јахшы ҝүн вә пис ҝүн (13—15)

  • Ифрата вармамаг (16—22)

  • Ваизин мүшаһидәләри (23—29)

7  Јахшы ад+ әла јағдан, өлүм ҝүнү дә доғум ҝүнүндән јахшыдыр.  Јас евинә ҝетмәк зијафәт евинә ҝетмәкдән јахшыдыр,+ чүнки һәр кәсин ахыры будур. Һәр бир јашајан буну јадында сахламалыдыр.  Гәм ҝүлүшдән јахшыдыр,+ чүнки чөһрәнин гәми үрәји ҝөзәл едир.+  Һикмәтлинин үрәји јас евиндәдир, ағылсызын үрәји исә шәнлик евиндә.+  Һикмәтлинин мәзәммәтини+ ешитмәк ахмагларын нәғмәсинә гулаг асмагдан јахшыдыр.  Чүнки ағылсызын ҝүлүшү газан алтында јанан тиканын чыртылтысына бәнзәјир.+ Бу да пучдур.  Амма зүлм һикмәтлини дәли едәр, рүшвәт үрәји корлајар.+  Ишин ахыры әввәлиндән јахшыдыр. Сәбирли олмаг тәкәббүрлү олмагдан јахшыдыр.+  Күсәјән олма,+ инҹиклик ахмагларын көксүндә јува салыр*.+ 10  Демә: «Әввәлки ҝүнләр индикиндән јахшы иди». Мүдрик адам белә демәз.+ 11  Һикмәт мирасла гоша оланда ҝөзәлдир, ҝүнәш ишығы ҝөрән һәр кәс үчүн фајдалыдыр. 12  Чүнки һикмәт дә пул кими инсанын сипәридир.+ Амма елмин үстүнлүјү бундадыр ки, һикмәт өз саһибинин һәјатыны һифз едир.+ 13  Аллаһын ишинә диггәт јетир, Онун әјдијини ким дүзәлдә биләр?+ 14  Јахшы ҝүнүндә сән дә шад-хүррәм ол,+ пис ҝүндә исә буну бил: һәр ҹүр ҝүнү Аллаһ верир+ ки, инсан сабаһ башына нәләр ҝәләҹәјини билмәсин.+ 15  Бу фани һәјатымда+ һәр шеј ҝөрмүшәм — салеһлијинә бахмајараг, мәһв олан салеһи+ дә, пислијинә бахмајараг, узун өмүр сүрән писи дә.+ 16  Һәддән артыг салеһ олма,+ өзүнү һәддән артыг мүдрик ҝөстәрмә.+ Ахы нәјә ҝөрә өзүнү мәһв едәсән?+ 17  Һәддән артыг пис олма, нә дә ахмаг олма.+ Ахы нәјә ҝөрә вахтындан тез өләсән?+ 18  Јахшы олар ки, бу нәсиһәтдән бәрк јапышасан, о бирисини дә әлдән бурахмајасан.+ Чүнки Аллаһдан горхан һәр икисинә әмәл едәр. 19  Һикмәт мүдрики шәһәрдәки он ҝүҹлүдән дә ҝүҹлү едир.+ 20  Дүнјада елә салеһ адам јохдур ки, һеч вахт ҝүнаһ етмәсин, анҹаг јахшылыг етсин.+ 21  Һәр дејилән сөзә фикир вермә.+ Јохса нөкәринин сәни јаманладығыны ешидәрсән. 22  Ахы үрәјин јахшы билир ки, өзүн дә башгаларыны дәфәләрлә јаманламысан.+ 23  Бунларын һамысыны һикмәтлә сынадым, «һикмәтли олаҹағам» дедим. Амма баҹармадым. 24  Кечмишдә оланлар әлчатмаздыр, чох-чох дәриндир. Ким онлары дәрк едә биләр?+ 25  Үрәјимдә гәрар вердим ки, һикмәти, һәр шејин сәбәбини өјрәним, ахтарыб арашдырым, ахмаглығын пислијини, дәлилијин сәфеһлијини баша дүшүм.+ 26  Бир шеји анладым: овчу тәләсинә бәнзәјән гадын өлүмдән дә бетәрдир. Онун үрәји, санки, тор, әлләри гандалдыр. Аллаһы разы салан адам гачыб ҹаныны ондан гуртарар,+ ҝүнаһкар исә она әсир дүшәр.+ 27  Ваиз+ деди: «Бах буну өјрәндим, нәтиҹә чыхартмаг үчүн һәр шеји бир-бир арашдырдым, 28  ахтардым, амма ахтардығымы тапмадым. Мин нәфәрин ичиндән бир киши* тапдым, амма онларын арасындан бир гадын тапмадым. 29  Бир буну баша дүшдүм ки, Аллаһ инсанлары камил јаратмышды,+ амма онларын һәрәси бир нијјәтин далынҹа дүшдү.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: инҹиклик ахмағын нишаныдыр.
Јахуд бир дүрүст киши.