Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ваиз 5:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһа еһтирамла јанашын (1—7)

  • Бөјүјүн үзәриндә бөјүк дурур (8, 9)

  • Вар-дөвләт пучдур (10—20)

    • Пул севән пулдан дојмаз (10)

    • Зәһмәткешин јухусу шириндир (12)

5  Аллаһын евинә ҝедәндә аддымларына фикир вер.+ Ораја гулаг асмаг+ үчүн ҝирмәк ахмаглар кими гурбан ҝәтирмәкдән јахшыдыр.+ Онлар анламырлар ки, етдикләри пис һәрәкәтдир.  Гој дилин тәләсмәсин. Аллаһын һүзурунда сөз демәјә үрәјин тәләсмәсин.+ Чүнки Аллаһ ҝөјдәдир, сән исә јердә. Она ҝөрә дә нә дедијинә фикир вер.+  Чохлу гајғы јуху ҝәтирир,+ сөз чох оланда исә сәрсәм сөһбәт алыныр.+  Аллаһа нәзир дејәндә јеринә јетирмәјә јубанма,+ чүнки Онун ағылсызлардан хошу ҝәлмир.+ Нәзирини јеринә јетир.+  Нәзир демәмәк нәзир дејиб ону јеринә јетирмәмәкдән јахшыдыр.+  Гојма дилин сәни ҝүнаһа батырсын.+ Аллаһын мәләјинә: «Сәһв етмишәм», — демә.+ Ахы нәјә ҝөрә Аллаһ сөзләринә гәзәбләниб әлләринин ишини мәһв етсин?+  Чүнки чохлу гајғы јуху ҝәтирдији кими,+ чохлу сөз дә пучлуг јарадыр. Сән Аллаһдан горх.+  Әҝәр ҝөрсән ки, јашадығын вилајәтдә мәзлума зүлм едилир, һагг-әдаләт тапдаланыр, тәәҹҹүб етмә.+ Һәр мәнсәб саһибинә ондан бөјүјү нәзарәт едир, онларын да башында онлардан бөјүкләр вар.  Торпағын ҝәлирини бу адамлар бөлүшүр, падшаһын да јемәји тарладан ҝәлир.+ 10  Ҝүмүш севән ҝүмүшдән дојмаз, вар-дөвләт севән дә газанҹдан.+ Бу да пучдур.+ 11  Вар-дөвләт чохалдыгҹа јејәнләр дә чохалыр.+ Саһибинә бахмагдан савајы нә галыр?+ 12  Зәһмәткеш аз да јесә, чох да јесә, јухусу ширин олур, амма варлынын дөвләти ону јатмаға гојмур. 13  Ҝүнәш алтында бөјүк бир дәрд ҝөрдүм: саһибинин зијаны үчүн горунан сәрвәт. 14  Бу сәрвәт бәдбәхт һадисә уҹбатындан итир, онун оғлу оланда она мирас гојмаға һеч нәји олмур.+ 15  Инсан анасынын бәтниндән лүт ҝәлир, лүт дә ҝедир.+ Әмәјинин бәһрәсиндән өзү илә һеч нә апармыр.+ 16  Бу да бөјүк дәрддир: инсан неҹә ҝәлирсә, елә дә ҝедир. Күләк үчүн әлләшиб-вурушмағын нә хејри вар?+ 17  Једији јемәјин дадыны билмир, өмүр боју јемәјини мәјуслуг, хәстәлик ичиндә, әсәби һалда јејир.+ 18  Ҝөрдүм ки, ән јахшы вә дүзҝүн шеј будур: инсан ҝәрәк Аллаһын она вердији бир нечә ҝүнлүк өмрүндә јејиб-ичсин вә ҝүнәш алтында чәкдији зәһмәтдән һәзз алсын,+ чүнки бу, онун мүкафатыдыр.+ 19  Әҝәр Аллаһ инсана вар-дөвләт вә мал-мүлклә+ јанашы онлардан зөвг алмаг габилијјәти дә верибсә, инсан өз мүкафатыны алмалыдыр вә зәһмәтиндән севинҹ дујмалыдыр. Бу, Аллаһын бәхшишидир.+ 20  Аллаһ онун башыны севинҹлә гарышдырдығы үчүн өмрүнүн неҹә кечдијиндән хәбәр тутмајаҹаг.+

Һашијәләр