Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Амус 7:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилин ахыры јахындыр (1—9)

  • Амуса гадаға гојулур (10—17)

7  Күлли-Ихтијар Јеһова мәнә буну ҝөстәрди: падшаһын от пајы бичилиб гуртармышды. Гыш әкинләринин бој атдығы вахт иди. Аллаһ бир сүрү чәјирткә ҝөндәрди.  Чәјирткәләр өлкәдә бүтүн јашыллығы јејиб гуртарды. Онда мән дедим: “Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, јалварырам, бағышла.+ Јагуб неҹә сағ галсын? Ахы о зәифдир!”+  Јеһова фикриндән дашынды.+ Јеһова деди: “Бу олмајаҹаг”.  Күлли-Ихтијар Јеһова мәнә буну ҝөстәрди: Күлли-Ихтијар Јеһова халгы илә чәкишмәјә ҝирди, бу чәкишмә одла һәлл олунаҹаг. Алов үмманы вә торпағын бир парчасыны удду.  Мән дедим: “Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, јалварырам, әл сахла.+ Јагуб неҹә сағ галсын? Ахы о зәифдир!”+  Јеһова фикриндән дашынды.+ Күлли-Ихтијар Јеһова деди: “Бу да олмајаҹаг”.  О, мәнә буну ҝөстәрди: Јеһова шагулла тикилмиш диварын үстүндә дурмушду, әлиндә дә шагул вар иди.  Јеһова мәндән сорушду: “Амус, нә ҝөрүрсән?” Дедим: “Шагул”. Онда Јеһова деди: “Мән халгым Исраили шагулла јохлајаҹағам. Даһа онлары бағышламајаҹағам.+  Исһагын сәҹдәҝаһлары*+ дағылаҹаг, Исраилин мүгәддәс јерләри виран галаҹаг.+ Мән Әрубам евинин үстүнә гылынҹла ҝәләҹәјәм”.+ 10  Бејтел+ каһини Амисај Исраил падшаһы Әрубама+ хәбәр ҝөндәриб деди: “Амус Исраилдә+ сәнә гаршы гәсд һазырлајыб. Өлкә онун сөзләри илә разылаша билмир.+ 11  Чүнки Амус дејир: “Әрубам гылынҹдан өләҹәк, Исраил өз торпағындан сүрҝүн едиләҹәк”.+ 12  Амисај Амуса деди: “Еј ҝөрүҹү, бурадан ҝет, Јәһуда торпағына гач, ҝет чөрәјини орада газан, пејғәмбәрлијини дә орада елә.+ 13  Индән белә Бејтелдә пејғәмбәрлик етмә.+ Чүнки бура падшаһын ибадәтҝаһыдыр,+ сәлтәнәтин евидир”. 14  Онда Амус Амисаја деди: “Мән нә пејғәмбәр идим, нә дә пејғәмбәр өвлады. Мән чобанлыг едирдим+ вә әнҹир чәртирдим. 15  Јеһова мәни гојун отармагдан ајырды. Јеһова мәнә деди: “Ҝет, халгым Исраилә пејғәмбәр ол”.+ 16  Инди Јеһованын сөзүнү динлә: “Сән дејирсән, Исраилә гаршы пејғәмбәрлик етмә,+ Исһаг евинә гаршы дилиндән бир кәлмә дә чыхмасын”.+ 17  Буна ҝөрә Јеһова бәјан едир: “Сәнин арвадын шәһәрдә фаһишәлик едәҹәк, оғулларын, гызларын гылынҹдан кечириләҹәк. Торпағын өлчү ипи илә бөлүшдүрүләҹәк, сән гәриб өлкәдә өләҹәксән, Исраил халгы исә вәтәниндән сүрҝүн едиләҹәк”.+

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәкликләри.