Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Амус 6:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Архајын кәсләрин вај һалына (1—14)

    • Ширмајы тахтлар; шәраб долу пијаләләр (4, 6)

6  Сиондакы архајын кәсләрин,Сәмәријјә дағына ҝүвәнәнләрин вај һалына!+Исраил евинин үз тутдуғу,Халгларын башы олан халгын адлы-санлы адамларынын вај һалына!   Гәлнәјә ҝедиб бахын, Орадан Бөјүк Һәмәсә+ кечин,Сонра филиштлиләрин Ҹат шәһәринә енин. Мәҝәр онлар бу ики падшаһлыгдан* даһа јахшыдыр?Јохса онларын торпаглары сизин торпаглардан ҝенишдир?   Сиз фәлакәт ҝүнүнү дүшүнмәјиб+Зоракылығы тахта чыхарырсыныз.+   Онлар сүрүдән тоғлулары, бәсләнмиш даналары ҝөтүрүб јејир,+Ширмајы тахтларда узаныр,+ диванларда јајханырлар.+   Чәнҝ авазы алтында нәғмәләр гошур,+Давуд кими, мусиги аләтләри иҹад едирләр.+   Шәрабы пијаләјә ләбәләб сүзүб ичирләр,+Өзләринә ән јахшы јағларла сығал верирләр, Амма Јусифин фәлакәтинә биҝанә галырлар.+   Буна ҝөрә сүрҝүнә башда онлар ҝедәҹәк,+Кеф чәкәнләрин шәнликләринә сон гојулаҹаг.   Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: “Күлли-Ихтијар Јеһова Өз варлығына анд ичди.+Јагубун тәкәббүрүндән зәһләм ҝедир,+Онун галаларына нифрәт едирәм.+Шәһәри вә шәһәрдәки һәр шеји дүшмәнә тәслим едәҹәјәм.+  Бир евдә он киши галарса, онлар да өләҹәк. 10  Әмиләри онлары чыхарыб јандыраҹаг, сүмүкләрини евдән бир-бир чыхараҹаг. Сонра о, евин ич отагларында олан бирисиндән сорушаҹаг: “Јанында кимсә вар?” О да ҹаваб верәҹәк: “Јох”. Онда о дејәҹәк: “Сус! Артыг Јеһованын адыны чәкмәк ҝеҹдир”. 11  Будур, Јеһова әмр едир,+Имарәтләр јерлә јексан олаҹаг,Дахмалар учуб дағылаҹаг.+ 12  Һеч ат гаја үзәриндә чапар?Ким орада өкүзлә шум шумлајар? Сиз әдаләти зәһәрли биткијә,Салеһлик бәһрәсини јовшана дөндәрмисиниз.+ 13  Сиз мәнасыз шејләрә севинирсиниз,Дејирсиниз: “Мәҝәр бу гүдрәтә голумузун ҝүҹүјлә јетишмәдик?”+ 14  Будур, Мән сизә гаршы бир халг галдырырам, еј Исраил еви!+Сиз Ләбу-Һәмәсдән+ Әрәбә вадисинәдәк зүлм алтында олаҹагсыныз”, — ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, Исраил вә Јәһуда падшаһлыглары нәзәрдә тутулур.