Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Амус 5:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бакирә Исраил јыхылды (1—3)

  • Аллаһы ахтарын вә сағ галын (4—17)

    • Јахшылығы севин, пислијә нифрәт един (15)

  • Јеһованын ҝүнү — зүлмәт ҝүнү (18—27)

    • Исраилин гурбанлары гәбул олунмур (22)

5  Еј Исраил еви, сизин үчүн дедијим ағыја гулаг асын:   “Бакирә Исраил јыхылды,Галха билмир, Јердә галыб, тәрк едилиб,Галдыран јохдур.  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Исраил евинин башына бунлар ҝәләҹәк: бир шәһәрдән дөјүшә мин нәфәр чыхаҹаг, јүз нәфәри сағ галаҹаг;Јүз нәфәр дөјүшә чыхаҹаг, он нәфәри сағ галаҹаг”.+  Јеһова Исраил евинә белә дејир: “Мәни ахтарын вә сағ галын.+   Бејтели+ ахтармајын,Ҝилгала+ ҝетмәјин, Биир-Сәбаја+ кечмәјин.Чүнки Ҝилгал һөкмән сүрҝүн едиләҹәк,+Бејтел бир һеч олаҹаг*.   Јеһованы ахтарын вә јашајын,+Јохса О, Јусиф евини аловтәк јандырыб-јахар,Бејтели јандырар, сөндүрән олмаз.   Сиз әдаләти јовшана дөндәрирсиниз,Салеһлији тапдалајырсыныз!+   Кимаһ* вә Кәсил* бүрҹләрини+ јарадан,Зүлмәти ишыглы сабаһа чевирән,Ҝүндүзү ҝеҹә кими гаранлыг едән,+Дәниз суларыны јанына чағырыбЈер үзүнә төкән Одур.+Јеһовадыр Онун ады.   О, ҝүҹлүнү бир ҝөз гырпымында мәһв едәҹәк,Галалары дағыдаҹаг. 10  Шәһәр дарвазасында тәнбеһ едәнә нифрәт едирләр,Дүз данышаны ҝөрән ҝөзләри јохдур.+ 11  Сиз касыбдан саһә үчүн иҹарә һаггы тәләб едирсиниз,Верҝи әвәзи тахылыны ҝөтүрүрсүнүз.+Буна ҝөрә јонма дашдан тикдијиниз евләрдә+ јашамајаҹагсыныз,Салдығыныз о ҝөзәл үзүмлүкләрин шәрабыны ичмәјәҹәксиниз.+ 12  Чүнки нә гәдәр асилик етдијиниздән*,Неҹә ағыр ҝүнаһлар ишләдијиниздән аҝаһам.Сиз салеһи боғаза јығырсыныз,Рүшвәт алырсыныз,Шәһәр дарвазасында касыбын һаггыны тапдалајырсыныз.+ 13  Елә пис зәманә ҝәләҹәк ки,+Ағлы олан сәсини чыхармајаҹаг. 14  “Јахшылығы ахтарын ки, јашајасыныз+,Пислији ахтармајын.+ Онда ордулар Аллаһы Јеһова дедијиниз кимиСизә јар олаҹаг!+ 15  Јахшылығы севин, пислијә нифрәт един,+Шәһәр дарвазасында әдаләтә јер верин,+ Бәлкә, ордулар Аллаһы ЈеһоваЈусиф өвладларындан сағ галанлара лүтф ҝөстәрди”.+ 16  Буна ҝөрә Јеһова, ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: “Бүтүн мејданларда фәрјад гопаҹаг,Бүтүн күчәләрдә ҹамаат аһ-вај едәҹәк. Кәндлиләри јас тутмаға,Ағы дејәнләри шивән галдырмаға чағыраҹаглар. 17  Бүтүн үзүмлүкләрдә фәрјад гопаҹаг,+Чүнки Мән араныздан кечәҹәјәм”, — дејир Јеһова. 18  “Јеһованын ҝүнүнүн интизарында оланларын вај һалына!+ Јеһованын ҝүнүндән нә ҝөзләјирсиниз?+ О ҝүн ишыг јох, гаранлыг олаҹаг.+ 19  Бу она бәнзәјәҹәк ки, адам ширдән гача, габағына ајы чыха,Евә ҝәлиб әлини дивара сөјкәјә, ону илан чала. 20  Бәли, Јеһованын ҝүнү ишыг јох, гаранлыг олаҹаг.Ајдынлыг јох, зүлмәт олаҹаг. 21  Бајрамларыныздан зәһләм ҝедир, онлара нифрәт едирәм.+Тәнтәнәли мәҹлисләриниздәки гурбанларын әтри Мәнә хош дејил. 22  Мәнә јандырма гурбанлары вә бәхшишләр ҝәтирсәниз белә,Онлардан хошланмарам.+Үнсијјәт гурбаны үчүн ҝәтирдијиниз көк һејванлара нәзәр салмарам.+ 23  Зәһләтөкән нәғмәләринизин сәсини кәсин,Телли аләтләринизин авазыны ешитмәјим!+ 24  Гој әдаләт су кими чағласын,+Салеһлик чај кими шыр-шыр ахсын! 25  Еј Исраил еви, сиз гырх ил сәһрадајкәнМәнә гурбан, бәхшиш ҝәтирмишдиниз?+ 26  Сиз улдуз аллаһынызын,Падшаһыныз Сәггудун вә Гијунун* өзүнүз үчүн дүзәлтдијиниз бүтләрини дашыјыб апараҹагсыныз. 27  Мән сизи Дәмәшгдән о тәрәфә сүрҝүн едәҹәјәм”.+ Ады ордулар Аллаһы Јеһова+ олан Аллаһ белә дејир.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: әҹаиб бир шеј олаҹаг.
Еһтимала ҝөрә, Буға бүрҹүндәки Үлкәр улдузларыдыр.
Еһтимала ҝөрә, Орион бүрҹү.
Јахуд ҹинајәтләриниздән.
Ҝүман ки, Сәггуд вә Гијун илаһлары Сатурн планетинин тимсалы иди. Она аллаһ кими ибадәт едилирди.