Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Амус 1:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Амус Јеһовадан вәһј алыр (1, 2)

  • Үсјанлара ҝөрә һөкм (3—15)

1  Тәгуһ+ гојунчуларындан олан Амусун* сөзләри. О, Јәһуда падшаһы Үзијјәнин+ вә Исраил падшаһы Јуәш+ оғлу Әрубамын+ дөврүндә, зәлзәләдән+ ики ил габаг Исраиллә бағлы вәһј алмышды.  О демишди: «Јеһова Сиондан нәрә чәкәҹәк,Јерусәлимдән сәси уҹалаҹаг. Чобанларын отлаглары јаса бүрүнәҹәк,Кармелин зирвәси гурујаҹаг».+   «Јеһова бәјан едир:“Дәмәшг үч кәрә, дөрд кәрә үсјан етдији үчүн* голуму ҝери чәкмәјәҹәјәм.Чүнки о, Ҝилады дәмир вәлләрлә дөјдү.+   Һәзаилин+ евинә од јағдыраҹағам.Алов Бәнһәдадын+ галаларыны јандырыб күлә дөндәрәҹәк.   Дәмәшгин+ рәзәләрини сындыраҹағам,Бигәт-Авенин әһалисини,Бејт-Әдәнин һөкмдарыны јох едәҹәјәм.Арам әһли Ҝираһа+ сүрҝүн едиләҹәк”, — Јеһова белә дејир.   Јеһова бәјан едир:“Гәззә+ үч кәрә, дөрд кәрә үсјан етдији үчүн голуму ҝери чәкмәјәҹәјәм.Чүнки о, бүтүн әсирләри+ Әдума верди.   Мән Гәззәнин+ диварларына од јағдыраҹағам.Алов онун галаларыны јандырыб күлә дөндәрәҹәк.   Ашдодун+ әһалисини,Ашкелонун+ һөкмдарыны јох едәҹәјәм.Әлими Екрона+ гаршы галдыраҹағам.Филиштлиләрдән* сағ галанлар мәһв олаҹаг”,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир.   Јеһова бәјан едир:“Сур+ үч кәрә, дөрд кәрә үсјан етдији үчүн голуму ҝери чәкмәјәҹәјәм.Чүнки о, бүтүн әсирләри Әдума верди,Гардашлыг әһдини унутду.+ 10  Сурун диварларына од јағдыраҹағам.Алов онун галаларыны јандырыб күлә дөндәрәҹәк”.+ 11  Јеһова бәјан едир:“Әдум+ үч кәрә, дөрд кәрә үсјан етдији үчүн голуму ҝери чәкмәјәҹәјәм.Чүнки мәрһәмәтини боғду,Гылынҹла гардашынын далынҹа дүшдү.+О, ону гәзәблә дидиб-парчалајыр,Һирси сојумаг билмир.+ 12  Мән Тәһманын+ үзәринә од јағдыраҹағам.Алов Бозраһын+ галаларыны јандырыб күлә дөндәрәҹәк”. 13  Јеһова бәјан едир:“Әмуниләр+ үч кәрә, дөрд кәрә үсјан етдији үчүн голуму ҝери чәкмәјәҹәјәм.Чүнки онлар әразиләрини ҝенишләндирмәк+ үчүн Ҝиладда һамилә гадынларын гарныны јыртдылар. 14  Мән дөјүш ҝүнү нәрә сәсијлә,Туфанлы ҝүндә фыртына илә,Раббаһын+ диварларына од јағдыраҹағам.Алов онун галаларыны јандырыб күлә дөндәрәҹәк. 15  Онларын падшаһы әјанлары илә бәрабәр әсир апарылаҹаг”,+ — Јеһова белә дејир.

Һашијәләр

Мәнасы: јүколма; јүкдашыма.
Јахуд Дәмәшгин үч, дөрд ҹинајәтинә ҝөрә.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.