Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 2:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганәдә тој; су шәраба чеврилир (1—12)

  • Иса мәбәди тәмизләјир (13—22)

  • Иса һәр кәсин үрәјини ҝөрүр (23—25)

2  Бундан ики ҝүн сонра Ҹәлиләнин Ганә шәһәриндә тој иди. Исанын анасы орада иди.  Иса да шаҝирдләри илә тоја дәвәт олунмушду.  Шәраб азаланда Исанын анасы она деди: «Шәраблары јохдур».  Анҹаг Иса анасына деди: «Бу, бизим ишимиз дејил. Мәним вахтым һәлә ҝәлмәјиб».  Анасы мәҹлисдә хидмәт едәнләрә деди: «Сизә нә десә, ону да един».  Јәһудиләрин пакланма гајдаларына+ ҝөрә орада су үчүн алты әдәд даш күп варды. Күпләрин һәр бири гырх дөрд литрдән алтмыш алты литрә* гәдәр су тутурду.  Иса онлара деди: «Күпләри су илә долдурун». Хидмәтчиләр күпләри ағзына гәдәр долдурдулар.  Сонра Иса онлара деди: «Инди бир аз ҝөтүрүб сәрпајы үчүн апарын». Онлар елә дә етдиләр.  Сәрпајы шәрабын һарадан ҝәлдијини билмирди, буну јалныз хидмәтчиләр билирди. О, шәраба чеврилмиш сујун дадына бахдыгда бәји чағырыб 10  деди: «Башгалары әввәлҹә сүфрәјә јахшы шәраб гојур, гонаглар кефләнәндән сонра исә ади шәрабы верир. Анҹаг сән бу ҹүр әла шәрабы индијә сахламысан». 11  Бу, Исанын ҝөстәрдији илк мөҹүзә иди. О, буну Ҹәлиләнин Ганә шәһәриндә етмишди. Иса орада өз гүдрәтини ҝөстәрди+ вә шаҝирдләри она иман етдиләр. 12  Бундан сонра Иса, анасы, гардашлары+ вә шаҝирдләри Кәфәрнаһума+ ҝетдиләр, лакин орада чох галмадылар. 13  Јәһудиләрин Пасха бајрамы+ јахынлашырды. Иса Јерусәлимә ҝәлди. 14  О, мәбәддә мал-гара, гојун вә ҝөјәрчин+ сатанлары, һәмчинин отуруб сәррафлыг едәнләри ҝөрдү. 15  Иса кәндирдән бир гамчы дүзәлдиб онларын һамысыны гојун, мал-гара гарышыг мәбәддән говду. Сәррафларын масаларыны чевириб пулларыны јерә дағытды.+ 16  Ҝөјәрчин сатанлара исә деди: «Јығышдырын бунлары бурадан! Бәсдирин Атамын евини базара чевирдиниз!»+ 17  Бу заман онун шаҝирдләри Мүгәддәс Јазыларда дејилән «Сәнин евин үчүн чәкдијим гејрәт мәни јандырыб-јахаҹаг»+ сөзләрини хатырладылар. 18  Буну ҝөрән јәһудиләр она дедиләр: «Һансы әламәтлә+ бизә сүбут едә биләрсән ки, бунлары етмәјә ихтијарын вар?» 19  Иса онлара ҹаваб верди: «Бу мәбәди дағыдын, мән ону үч ҝүнә тикәрәм».+ 20  Онда јәһудиләр дедиләр: «Бу мәбәд гырх алты илә тикилиб, сән ону үч ҝүнә неҹә тикәҹәксән?» 21  Анҹаг Иса мәбәд дејәркән өз бәдәнини нәзәрдә тутурду.+ 22  Иса дириләндән сонра шаҝирдләри хатырладылар ки, о, буну дәфәләрлә демишди.+ Беләҹә, онлар һәм Мүгәддәс Јазылардакы бу сөзләрә, һәм дә Исанын сөзләринә инандылар. 23  Иса Јерусәлимдә Пасха бајрамында оларкән хејли адам онун ҝөстәрдији мөҹүзәләри ҝөрүб онун адына иман етди. 24  Амма Иса онлара чох да етибар етмирди, чүнки һамысыны јахшы таныјырды. 25  Еһтијаҹ јох иди ки, кимсә она башгасы һаггында бир шеј данышсын, чүнки о, һәр кәсин үрәјини ҝөрүрдү.+

Һашијәләр

Һәрфән: ики вә ја үч маје өлчүсү. Ҝөрүнүр, бурада 22 л-ә бәрабәр олан маје өлчүсү бат нәзәрдә тутулур. Б14 әлавәсинә бах.