Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја 14:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Аллаһа јахынлашмағын јеҝанә јолудур (1—14)

    • Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм (6)

  • Иса мүгәддәс руһу верәҹәјини вәд едир (15—31)

    • Ата мәндән үстүндүр (28)

14  Гој үрәјиниз нараһат олмасын.+ Аллаһа да иман един,+ мәнә дә.  Атамын евиндә галмаға јер чохдур. Белә олмасајды, мән сизә дејәрдим. Ахы мән сизин үчүн јер һазырламаға ҝедирәм.+  Әҝәр мән ҝедиб сизин үчүн јер һазырласам, гајыдыб сизи евә, өз јаныма апараҹағам ки, сиз дә мән олан јердә оласыныз.+  Сиз ҝетдијим јерин јолуну билирсиниз».  Томас+ деди: «Аға, биз сәнин һара ҝетдијини билмирик, јолу һарадан биләк?»  Иса ҹаваб верди: «Јол,+ һәгигәт+ вә һәјат+ мәнәм. Мәним васитәчилијим олмадан һеч кәс Атанын јанына ҝәлә билмәз.+  Мәни таныјырсынызса, Атамы да таныјырсыныз. Бу андан етибарән, сиз Ону таныјырсыныз, сиз Ону ҝөрдүнүз».+  Филип деди: «Аға, бизә Атаны ҝөстәр, бәсимиздир».  Иса она деди: «Мән нечә вахтдыр ки, сизинләјәм, сән исә, Филип, бу вахта гәдәр мәни танымамысан? Мәни ҝөрән Атаны да ҝөрүб.+ Неҹә олур ки, сән: “Бизә Атаны ҝөстәр”, — дејирсән? 10  Мәҝәр мәним Ата илә, Атанын да мәнимлә вәһдәтдә олдуғуна инанмырсан?+ Сизә дедијим сөзләри өзүмдән демирәм,+ мәнимлә даима вәһдәтдә олан Атам мәним васитәмлә Өз ишини ҝөрүр. 11  Инанын, мән Атамла, Атам да мәнимлә вәһдәтдәдир. Мәнә инанмырсынызса, етдијим ишләрә инанын.+ 12  Буну билин, мәнә иман едән адам мәним етдијим ишләри едәҹәк вә бунлардан да бөјүк ишләр едәҹәк,+ чүнки мән Атамын јанына ҝедирәм.+ 13  Бундан әлавә, мәним адымла нә истәсәниз, диләјинизи јеринә јетирәҹәјәм ки, Ата Оғул васитәсилә шәрәфләнсин.+ 14  Мәним адымла нә исә диләсәниз, јеринә јетирәҹәјәм. 15  Мәни севирсинизсә, әмрләримә дә әмәл едәҹәксиниз.+ 16  Мән Атамдан хаһиш едәҹәјәм вә О, сизә башга бир көмәкчи* верәҹәк. О, әбәдијјән сизинлә олаҹаг.+ 17  Бу көмәкчи һәгигәт руһудур.+ Дүнја бу руһу ала билмәз, чүнки ону ҝөрмүр вә танымыр.+ Сиз исә ону таныјырсыныз, чүнки о, сизинләдир вә сиздәдир. 18  Сизи јетим гојмајаҹағам, мүтләг јаныныза ҝәләҹәјәм.+ 19  Бир аздан дүнја артыг мәни ҝөрмәјәҹәк, сиз исә ҝөрәҹәксиниз,+ мән јашадығым үчүн сиз дә јашајаҹагсыныз. 20  О ҝүн сиз мәним Ата илә, сизин мәнимлә, мәним дә сизинлә вәһдәтдә олдуғуму биләҹәксиниз.+ 21  Мәни севән адам мәним әмрләрими гәбул едиб онлара әмәл едир. Мәни севән адамы Атам да севәҹәк, мән дә ону севәҹәјәм вә өзүмү она ачыг-ашкар ҝөстәрәҹәјәм». 22  Искәрјут јох, о бири Јәһуда+ деди: «Аға, сән өзүнү нә үчүн дүнјаја јох, мәһз бизә ачыг-ашкар ҝөстәрмәк истәјирсән?» 23  Иса она ҹаваб верди: «Мәни севән мәним сөзүмә әмәл едәҹәк+ вә Атам ону севәҹәк. Онда биз онун јанына ҝәлиб онунла јашајаҹағыг.+ 24  Мәни севмәјән исә сөзүмә әмәл етмир. Ешитдијиниз сөзләр мәним дејил, мәни ҝөндәрмиш Атанындыр.+ 25  Һәлә ки сизинләјәм бунлары сизә дејирәм. 26  Көмәкчи, јәни Атанын мәним адымла ҝөндәрәҹәји мүгәддәс руһ һәр шеји сизә өјрәдәҹәк вә сизә дедијим бүтүн сөзләри јадыныза салаҹаг.+ 27  Сизә сүлһ верирәм, өз сүлһүмү сизә бағышлајырам.+ Мәним вердијим сүлһ дүнјанын вердији сүлһә бәнзәмир. Гој үрәјиниз нараһат олмасын, горхмајын. 28  Сизә: “Ҝедирәм вә јаныныза гајыдаҹағам”, — дедијими ешитдиниз. Мәни севирсинизсә, Атамын јанына ҝетдијимә севинмәлисиниз, ахы Ата мәндән үстүндүр.+ 29  Сизә габагҹадан сөјләдим ки, бу һадисәләр баш верәндә инанасыныз.+ 30  Артыг сизинлә чох данышмајаҹағам, чүнки бу дүнјанын һөкмдары+ ҝәлир. Онун мәним үзәримдә һакимијјәти јохдур.+ 31  Лакин Атамы севдијими дүнја билсин дејә, һәр шеји Атамын мәнә бујурдуғу кими едирәм.+ Дурун ҝедәк.

Һашијәләр

Јун. параклетос. Мәнасы: тәсәлливериҹи.