Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 5:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝилгалда сүннәт (1—9)

  • Пасха гејд едилир; манна кәсилир (10—12)

  • Јеһованын ордусунун әмири (13—15)

5  Иорданын гәрбиндәки амори+ падшаһлары вә дәниз саһилиндәки кәнани+ падшаһлары ешитдиләр ки, Јеһова Иорданын суларыны гурудараг исраиллиләри чајдан кечириб. Бу хәбәр онларын ҹанына горху салды, исраиллиләрин вәһминдән онларда үрәк галмады.+  Һәмин вахт Јеһова Јушәјә деди: «Чахмагдашындан бычаг дүзәлт, Исраил кишиләрини јенә дә, икинҹи дәфә сүннәт+ елә».  Јушә дә чахмагдашындан бычаг дүзәлдиб Ҝибат-Һарлутда*+ Исраил кишиләрини сүннәт етди.  Јушәнин кишиләри сүннәт етмәсинин сәбәби будур: Мисирдән чыхан дөјүшә габил бүтүн кишиләр сәһрада — јолда өлмүшдүләр.+  Һәмин кишиләр сүннәт олунмушдулар, амма Мисирдән чыхандан сонра сәһрада доғуланлардан һеч бири сүннәт олунмамышды.  Мисирдән чыхандан сонра Јеһованын сөзүнә гулаг асмајан+ дөјүшә габил кишиләрин һамысы өләнәҹән исраиллиләр гырх ил+ сәһрада долашдылар. Јеһова анд ичмишди ки, онлар сүд-бал ахан дијары ҝөрмәјәҹәкләр.+ Јеһова бу дијары бизә вермәји ата-бабаларымыза вәд етмишди.+  Одур ки, Аллаһ онларын әвәзинә өвладларыны һәмин дијара ҝәтирди.+ Јушә мәһз онлары сүннәт еләди, чүнки сәһрада долашаркән сүннәт едилмәмишдиләр.  Бүтүн кишиләр сүннәт едилиб гуртарды вә һамысы сағалана гәдәр халг дүшәрҝәдә галды.  Јеһова Јушәјә деди: «Бу ҝүн Мисирин рүсвајчылығыны сизин үстүнүздән ҝөтүрдүм*». Буна ҝөрә дә һәмин јер бу ҝүнә гәдәр Ҝилгал*+ адланыр. 10  Исраиллиләр Ҝилгалда салдыглары дүшәрҝәдә галдылар. Ајын он дөрдүнҹү ҝүнү ахшам Әриһа чөллүјүндә Пасханы гејд етдиләр.+ 11  Пасханын ертәси ҝүнү — һәмин о ҝүн торпағын мәһсулуну јемәјә башладылар. Онлар мајасыз чөрәк+ вә говурға једиләр. 12  Торпағын бәһәрини једикләри ҝүн манна кәсилди. Артыг исраиллиләрин маннасы јох иди.+ Һәмин ил онлар Кәнан торпағынын бәһрәсини једиләр.+ 13  Әриһанын јахынлығында оланда Јушә башыны галдырыб ҝөрдү ки, бир нәфәр+ әлиндә сијирмә гылынҹ+ онун гаршысында дуруб. Јушә она јахынлашыб сорушду: «Сән биздәнсән, јохса дүшмән тәрәфдән?» 14  «Хејр, мән Јеһованын ордусунун әмири+ кими ҝәлмишәм». Буну ешитҹәк Јушә үзүстә јерә дөшәниб деди: «Ағамын гулуна нә бујруғу вар?» 15  Јеһованын ордусунун әмири Јушәјә деди: «Сәндәлләрини чыхарт, чүнки дурдуғун јер мүгәддәсдир». Јушә дәрһал сәндәлләрини чыхартды.+

Һашијәләр

Мәнасы: сүннәт әти тәпәси.
Һәрфән: јуварладым.
Мәнасы: јуварлама.