Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 4:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нишанә дашлар (1—24)

4  Бүтүн халг Иордан чајыны кечәндән сонра Јеһова Јушәјә деди:  «Халгын арасындан, һәр гәбиләдән бир адам олмагла, он ики киши сечиб+  онлара тапшыр: “Иорданын ортасындан, каһинләрин дајандығы јердән он ики даш ҝөтүрүн вә бу ҝеҹә галаҹағыныз јерә гојун”».+  Јушә һәр гәбиләдән бир адам олмагла, исраиллиләрдән сечдији он ики кишини чағырыб  онлара тапшырды: «Аллаһыныз Јеһованын Әһд сандығынын өнүнә кечиб Иорданын ортасына ҝедин. Исраил гәбиләләринин сајына ҝөрә һәрәниз бир даш ҝөтүрүб чијнинизә галдырын.  Бу дашлар аранызда әламәт олаҹаг. Ҝәләҹәкдә өвладларыныз сиздән сорушанда ки, бу нә дашлардыр,+  онлара дејин: “Бу дашлар Исраил халгы үчүн әбәди нишанәдир.+ Чүнки Јеһованын Әһд сандығы Иордан чајындан кечәндә чајын сулары онун гаршысында дајанмышды”».+  Исраиллиләр Јушәнин тапшырығыны јеринә јетирдиләр. Онлар Јеһованын Јушәјә дедији кими, Исраил гәбиләләринин сајына ҝөрә Иордан чајынын ортасындан он ики даш ҝөтүрдүләр. Дашлары апарыб ҝеҹә галдыглары јерә гојдулар.  Бундан әлавә, Јушә он ики даш ҝөтүрүб Иорданын ортасына, Әһд сандығыны дашыјан каһинләрин дајандығы јерә гојду.+ Дашлар бу ҝүнәдәк орададыр. 10  Јеһованын Јушә васитәсилә халга вердији бүтүн тапшырыглар, Мусанын Јушәјә дедији кими, иҹра олунуб гуртаранадәк, сандығы дашыјан каһинләр Иорданын ортасында дуруб ҝөзләдиләр. Халг да тәләсә-тәләсә чајы кечирди. 11  Бүтүн халг чајы кечәндән сонра онларын ҝөзү габағында каһинләр дә Јеһованын сандығы илә бәрабәр кечдиләр.+ 12  Мусанын тапшырдығы кими, рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы сојдашларындан габагда дөјүш низамы+ илә чајы кечдиләр.+ 13  Дөјүш үчүн силаһланмыш гырх минә јахын адам Јеһованын өнүндә Әриһа чөллүјүнә доғру ирәлиләди. 14  О ҝүн Јеһова Јушәни бүтүн Исраилин ҝөзүндә уҹалтды.+ Онлар Мусаја еһтирам бәсләдикләри кими, она да бүтүн өмрү боју еһтирам бәсләдиләр.+ 15  Сонра Јеһова Јушәјә деди: 16  «Шәһадәт сандығыны+ дашыјан каһинләрә әмр ет, Иордан чајындан чыхсынлар». 17  Јушә дә каһинләрә: «Иордан чајындан чыхын», — дејә әмр етди. 18  Јеһованын Әһд сандығыны дашыјан+ каһинләр Иордан чајындан чыхыб гуру торпаға ајаг басан кими чај јенидән ахмаға башлады вә әввәлкитәк дашыб саһили басды.+ 19  Биринҹи ајын онунҹу ҝүнүндә халг Иордан чајыны кечди вә Әриһанын шәрг сәрһәдиндә, Ҝилгалда+ дүшәрҝә салды. 20  Јушә Иордан чајындан ҝөтүрдүкләри он ики дашы Ҝилгалда гојду.+ 21  Сонра исраиллиләрә деди: «Ҝәләҹәкдә өвладларыныз сиздән сорушанда ки, бу нә дашлардыр,+ 22  онлара белә ҹаваб верәрсиниз: “Исраил Иордан чајыны гуру јолла кечмишди.+ 23  Бир вахтлар Аллаһыныз Јеһова Гырмызы дәнизи гурудуб бизи кечиртдији кими, онда да Аллаһыныз Јеһова Иорданын суларыны гурудуб халгы орадан кечиртмишди.+ 24  Буну она ҝөрә еләмишди ки, дүнјанын бүтүн халглары Јеһованын ҝүҹлү әлини ҝөрсүн+ вә сиз һәмишә Аллаһыныз Јеһовадан горхасыныз”».

Һашијәләр