Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 3:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр Иорданы кечир (1—17)

3  Јушә сәһәр тездән дурду. О, исраиллиләрлә бәрабәр Шиттимдән+ чыхды вә Иордан чајына гәдәр ҝәлди. Амма чајы кечмәдиләр, ҝеҹәни орада галдылар.  Үч ҝүндән сонра мәмурлар+ дүшәрҝәни долашыб  халга тапшырдылар: «Лавили каһинләрин Аллаһыныз Јеһованын Әһд сандығыны дашыдығыны+ ҝөрәндә јола чыхын вә сандығын ардынҹа ҝедин.  Амма сизинлә сандыг арасында 2000 гулаҹа* гәдәр мәсафә олмалыдыр. Она чох јахынлашмајын ки, һара ҝедәҹәјинизи биләсиниз, чүнки индијә кими бу јолла ҝетмәмисиниз».  Јушә халга деди: «Пакланын+, сабаһ Јеһова аранызда мөһтәшәм ишләр+ ҝөрәҹәк».  Сонра каһинләрә тапшырды: «Әһд сандығыны+ ҝөтүрүн вә халгын өнүнә кечин». Каһинләр сандығы ҝөтүрдүләр вә халгын өнүндә ҝетдиләр.  Јеһова Јушәјә деди: «Бу ҝүндән етибарән, Мән сәни бүтүн Исраилин ҝөзүндә уҹалдаҹағам.+ Онлар биләҹәкләр ки, Мусаја дајаг олдуғум кими, сәнә дә дајағам.+  Әһд сандығыны дашыјан каһинләрә сөјлә: “Ајағыныз Иорданын сујуна дәјән кими дајанын”».+  Јушә исраиллиләрә деди: «Јахын ҝәлин, Аллаһыныз Јеһованын сөзүнү динләјин». 10  Сонра исә деди: «Сиз вар олан Аллаһын сизинлә олдуғуну биләҹәксиниз.+ О, мүтләг кәнаниләри, һетләри, һивиләри, фәризиләри, ҝиргашиләри, амориләри вә јәбусиләри гаршыныздан говаҹаг.+ 11  Динләјин, Худавәнди-аләмин Әһд сандығы Иордан чајына сиздән әввәл ҝирәҹәк. 12  Инди һәр гәбиләдән бир нәфәр олмагла, Исраил гәбиләләриндән он ики киши сечин.+ 13  Худавәнди-аләмин, Јеһованын сандығыны дашыјан каһинләрин ајағы Иордана дәјәндә јухарыдан ахан сулар дајаныб бәнд кими дураҹаг».+ 14  Халг Иорданы кечмәк үчүн чадырларыны јығды вә Әһд сандығыны дашыјан каһинләрин ардынҹа ҝетди.+ 15  (Иордан чајы бичин мөвсүмүндә дашыр, јан-јөрәни басыр.)+ Сандығы дашыјан каһинләр Иордана чатыб чаја ајаг басан кими 16  јухарыдан ахан сулар дајанды, чох узагда, Сәрфан шәһәри јахынлығындакы Адәм шәһәриндә јығын һалында дурду. Әрәбә дәнизинә, јәни Шор дәнизә* ахан сулар исә төкүлүб гуртарды. Сулар дајанды вә халг чајын о бири тајына, Әриһаја бахан тәрәфинә кечди. 17  Бүтүн Исраил Иорданы гуру јолла кечәнә гәдәр, ҹамаатын һамысы чајы кечиб гуртаранаҹан Јеһованын Әһд сандығыны дашыјан каһинләр Иорданын ортасында, гуру јердә дајандылар.+

Һашијәләр

Тәх. 890 м. 1 гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б15 әлавәсинә бах.
Өлү дәниз.