Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 23:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јушә Исраилин башчылары илә видалашыр (1—16)

    • Јеһованын вәдләриндән һеч бири боша чыхмады (14)

23  Јеһова Исраилә әтрафдакы дүшмәнләрин әлиндән динҹлик верди.+ Бунун үстүндән хејли вахт кечди. Јушә јаша долуб гоҹалды.+  О, бүтүн Исраили, ағсаггаллары, башчылары, һакимләри, мәмурлары+ чағырыб+ деди: «Артыг јаша долмушам, гоҹалмышам.  Аллаһыныз Јеһованын сиздән өтрү бүтүн бу халглара нә етдијини өзүнүз ҝөрмүсүнүз. Бәли, сизин үчүн дөјүшән Аллаһыныз Јеһова олуб.+  Бахын, Иордандан та гәрбдә јерләшән Бөјүк дәнизә* гәдәр торпаглары — һәм сағ галан халгларын, һәм дә гырдығым халгларын+ торпагларыны пүшклә гәбиләләринизә пајладым.+  Аллаһыныз Јеһова о халглары өнүнүздән рәдд еләди, сизә ҝөрә онлары говду.+ Сиз дә Аллаһыныз Јеһованын вәд етдији кими, онларын торпагларына саһиб олдунуз.+  Инди ҹәсур олун, Мусанын Төвратында*+ јазыланлара әмәл един, онлардан саға-сола дөнмәјин,+  аранызда јашајан бу халглара гајнајыб-гарышмајын.+ Онларын аллаһларынын адыны белә, дилинизә ҝәтирмәјин,+ онлара анд ичмәјин, ситајиш етмәјин, онлара сәҹдә гылмајын.+  Бу ҝүнә гәдәр олдуғу кими, бундан сонра да Аллаһыныз Јеһоваја бағланын.+  Јеһова бөјүк вә гүдрәтли халглары өнүнүздән говаҹаг.+ Индијә гәдәр һеч ким гаршынызда дуруш ҝәтирә билмәјиб.+ 10  Сизләрдән бири минини тәгиб едәҹәк,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова сөз вердији кими,+ Өзү сизин үчүн дөјүшәҹәк.+ 11  Һәр заман диггәтли олун,+ Аллаһыныз Јеһованы севин.+ 12  Амма Аллаһдан үз дөндәрсәниз, аранызда јашајан бу халглардан галанлара+ бағлансаныз, онларла издиваҹа ҝирсәниз,+ гајнајыб-гарышсаныз, 13  онда билин ки, Аллаһыныз Јеһова бу халглары өнүнүздән говмајаҹаг.+ Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији бу ҝөзәл дијардан көкүнүз кәсиләнә гәдәр, онлар сизә тәлә, тор олаҹаг, күрәјинизә вурулан гамчы,+ ҝөзүнүзү дәлән тикан олаҹаг. 14  Мән исә бир аздан ҝөзүмү бу ишыглы дүнјаја јумаҹағам. Сизә јахшы мәлумдур ки, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији ҝөзәл вәдләрдән һеч бири боша чыхмады, һамысы јеринә јетди. Јеринә јетмәјән бир сөз белә, галмады.+ 15  Анҹаг Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији ҝөзәл вәдләр ҝерчәкләшдији кими,+ Јеһованын сөјләдији бүтүн бәлалар да башыныза ҝәләҹәк вә Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији бу немәтли дијардан көкүнүз кәсиләҹәк.+ 16  Әҝәр Аллаһыныз Јеһованын сизинлә кәсдији әһди позсаныз, ҝедиб башга аллаһлара ситајиш етсәниз, онлара сәҹдә гылсаныз, онда Јеһованын сизә гәзәби тутаҹаг+ вә чох тез бир заманда Онун вердији бу ҝөзәл дијардан јох олуб ҝедәҹәксиниз».+

Һашијәләр

Аралыг дәнизи.