Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 11:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шималдакы шәһәрләр зәбт олунур (1—15)

  • Јушәнин зәбт етдији әразиләр (16—23)

11  Һәзур падшаһы Јавин бунлары ешитдикдә Мадон падшаһы Јубаба,+ Шимрун падшаһына, Ахшаф падшаһына,+  шимал дағлыг бөлҝәсиндә, Кинарәтин шималындакы дүзәнликләрдә, Шәфлада вә гәрбдә Дор+ дағлыг бөлҝәсиндә олан падшаһлара,  шәргдә вә гәрбдә јашајан кәнаниләрә+, дағлыг бөлҝәдәки амориләрә+, һетләрә, фәризиләрә, јәбусиләрә, Миспаһ дијарындакы Һәрмун дағынын+ әтәјиндә јашајан һивиләрә+ хәбәр ҝөндәрди.  Онлар гошунларыны јығыб јола чыхдылар, дөјүшчүләр дәниз гуму гәдәр чох иди, атла ҹәнҝ арабалары саја-һесаба ҝәлмирди.  Бүтүн бу падшаһлар ҝөрүшмәји гәрарлашдырдылар вә Исраиллә дөјүшмәк үчүн Мером булагларынын јанына ҝәлиб бирҝә ордуҝаһ гурдулар.  Јеһова Јушәјә деди: «Онлардан горхма,+ сабаһ бу вәдә онлары Исраилә тәслим едәҹәјәм, һамысы өләҹәк. Сән онларын атларыны шикәст едәҹәксән*,+ арабаларына од вураҹагсан».  Беләҹә, Јушә дөјүшчүләрлә бирҝә Мером булаглары јанында ҝөзләнилмәдән онлара һүҹум етди.  Јеһова онлары исраиллиләрин әлинә верди,+ онлар мәғлуб олдулар. Исраиллиләр бөјүк Сидон шәһәринә,+ Мизрефот-Маимә+ вә шәргдәки Миспиһ вадисинә гәдәр онлары тәгиб едиб һамысыны гырдылар, бир нәфәри дә сағ гојмадылар.+  Јушә Јеһованын дедији кими еләди: атлары шикәст етди, ҹәнҝ арабаларыны јандырды.+ 10  Бундан сонра Јушә гајыдыб Һәзуру тутду, падшаһы гылынҹла өлдүрдү.+ Чүнки Һәзур әввәлләр бүтүн бу мәмләкәтләрин башы иди. 11  Онлар шәһәрдә олан һәр кәси гылынҹдан кечириб мәһв етдиләр,+ һамысынын нәфәсини кәсдиләр.+ Сонра да Һәзуру јандырдылар. 12  Јушә бу падшаһларын бүтүн шәһәрләрини әлә кечирди, өзләрини исә гылынҹла өлдүрдү.+ Јеһованын гулу Мусанын әмр етдији кими, онлары мәһв етди.+ 13  Лакин исраиллиләр Јушәнин јандырдығы Һәзурдан башга тәпәләрдә јерләшән шәһәрләрдән һеч бирини јандырмадылар. 14  Исраиллиләр бу шәһәрләрдәки бүтүн әмлакы вә мал-һејваны өзләринә гәнимәт ҝөтүрдүләр.+ Ҹамааты исә гылынҹдан кечириб гырдылар,+ һамысынын нәфәсини кәсдиләр.+ 15  Јеһова гулу Мусаја нә әмр етмишдисә, Муса онлары Јушәјә чатдырмышды.+ Јушә дә Јеһованын Мусаја бујурдуғу шејләрин һамысыны иҹра етди, јеринә јетирмәдији һеч нә галмады.+ 16  Јушә бүтүн бу өлкәни, дағлыг бөлҝәни, Неҝеви+, Гошен дијарыны, Шәфланы+, Әрәбәни+, Исраилин дағлыг бөлҝәсини вә орадакы овалыглары — 17  Саирин јахынлығындакы Һәләг дағындан тутмуш Һәрмун дағынын+ әтәјиндәки Ливан вадисиндәки Баал-Ҹада+ гәдәр бүтүн әразини фәтһ еләди вә падшаһларыны әлә кечириб өлдүрдү. 18  Јушәнин бу падшаһларла мүһарибәси хејли сүрдү. 19  Ҝибјонда јашајан һивиләрдән башга һеч бир шәһәр әһалиси исраиллиләрлә сүлһ бағламады.+ Бүтүн шәһәрләр мүһарибә јолу илә алынды.+ 20  Онларын инад едиб исраиллиләрлә дөјүшмәји Јеһовадан иди+ ки, онлара рәһм етмәјиб һамысыны мәһв етсин.+ Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, онларын көкү кәсилмәли иди.+ 21  О вахт Јушә дағлыг бөлҝәдә, Һәбрунда, Дәбирдә, Анабда, Јәһуда вә Исраилин дағлыг бөлҝәләриндә јашајан анагларын+ һамысыны гырды. Јушә онлары да, шәһәрләрини дә мәһв етди.+ 22  Исраил өлкәсиндә анагларын изи-тозу галмады. Онлар анҹаг Гәззәдә+, Ҹатда+ вә Ашдодда+ галдылар.+ 23  Јушә Јеһованын Мусаја вәд етдији кими, бүтүн өлкәни әлә кечирди.+ Сонра о, өлкәни гәбиләләрә дүшән пајлара ҝөрә ирс олараг Исраилә верди. Өлкә гәбиләләр арасында бөлүшдүрүлдү.+ Беләҹә, мүһарибәләр битди, өлкә әмин-аманлыға говушду.+

Һашијәләр

Јахуд атларынын ајаг вәтәрләрини кәсәҹәксән.