Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јуил 2:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһованын ҝүнү вә бөјүк ордусу (1—11)

 • Јеһоваја сары дөнүн (12—17)

  • «Үрәјинизи ҹырын» (13)

 • Јеһова халгына һај верир (18—32)

  • Руһуму төкәҹәјәм (28)

  • Ҝөјдә вә јердә мөҹүзәләр (30)

  • Јеһованын адыны чағыран гуртулаҹаг (32)

2  «Сионда шејпур чалын!+ Мүгәддәс дағымда дөјүш нәрәси чәкин! Гој бүтүн өлкә сакинләри тир-тир әссин,Чүнки Јеһованын ҝүнү ҝәлир,+ чох јахындыр!   О ҝүн гаранлыг, зүлмәт бир ҝүндүр!+Булудлу вә зил гаранлыг бир ҝүндүр!+Санки, дағлар дан ишығынын габағыны кәсиб. Бөјүк, гүдрәтли бир халг вар.+Онун кимиси һеч бир заман олмајыб,Ондан сонра да һеч вахт олмајаҹаг,Ҝәләҹәк нәсилләрдә дә олмајаҹаг.   Өнүндә һәр шеји од јандырыб-јахыр,Архасында алов мәһв едир.+ Өнүндәки торпаг Әдән бағы кимидир,+Архасында исә бомбош сәһра.Әлиндән һеч бир шеј гуртула билмир.   Ҝөркәмҹә ата бәнзәјир,Дөјүш атлары кими гачырлар.+   Онларын сәси дағ башында сычрајан ҹәнҝ арабаларынын ҝурултусу кимидир,+Күләши јандыран аловун чыртылтысына охшајыр. Дөјүш низамы илә дүзүлмүш гүдрәтли халг кимидир.+   Онларын әлиндән халглар әзаб чәкәҹәк. Үзләр од тутуб јанаҹаг.   Онлар ҹәнҝавәртәк ирәли атылыр,Әсҝәртәк дивара дырмашырлар.Һәр бири низамла јеријир,Ҹәрҝәдән чыхмыр.   Бир-бирини итәләмир,Һәр кәс низамла ирәлиләјир. Атылан охлар бәзиләрини јыхса да,О бириләри сыраны позмур.   Шәһәрә ҝирирләр, диварлары ашырлар. Евләрә дырмашырлар, оғру кими пәнҹәрәләрдән ҝирирләр. 10  Габагларында јер титрәјир, ҝөјләр сарсылыр. Ҝүнәш вә ај гаралыр,+Улдузларын парылтысы итир. 11  Јеһова Өз ордусунун башында нәрә чәкәҹәк,+ дүшәрҝәсиндә әсҝәрләрин сајы-һесабы јохдур.+ Сөзүнү јеринә јетирән Аллаһ гүдрәтлидир.Бәли, Јеһованын ҝүнү мөһтәшәм вә мүдһишдир!+ Ким дуруш ҝәтирә биләр?»+ 12  Јеһова бәјан едир: «Буна ҝөрә дә бүтүн гәлбинизлә Мәнә сары дөнүн,+Оруҹ тутун,+ ағлајыб налә чәкин. 13  Јаханызы јох,+ үрәјинизи ҹырын,+Аллаһыныз Јеһоваја тәрәф гајыдын,Чүнки О, мәрһәмәтли, рәһмли, сәбирлидир+, мәһәббәти болдур+,Фәлакәт һөкмүнә ҝөрә һејифсиләнәр. 14  Ким билир, бәлкә дә, һејифсиләнәҹәк+ вә сизә бәрәкәт верәҹәк,Белә ки, Аллаһыныз Јеһова үчүнТахыл вә шәраб тәгдимәси ҝәтирә биләсиниз. 15  Сионда шејпур чалын! Оруҹ елан един, тәнтәнәли јығынҹаг чағырын!+ 16  Халгы топлајын, јығынҹағы пак един.+ Аһыллары топлајын, ушаглары вә сүдәмәр көрпәләри топлајын.+ Гој бәј отағындан, ҝәлин ҝәрдәјиндән чыхсын. 17  Гој каһинләр,Јеһованын хидмәтчиләри ејванла гурбанҝаһ+ арасында ағлајыб десинләр: “Еј Јеһова, халгына рәһмин ҝәлсин,Гојма ирсин рүсвај олсун.Гојма јад халглар онларын үзәриндә ағалыг етсин. Ахы нә үчүн халглар арасында “һаны онларын Аллаһы” дејилсин?”+ 18  Онда Јеһова Өз торпағынын гејрәтини чәкәҹәк,Халгына рәһм едәҹәк.+ 19  Јеһова халгына һај вериб дејәҹәк: “Будур, сизә тахыл, тәзә шәраб, јағ верирәм,Сиз дојаҹагсыныз.+Бир даһа сизи халглар арасында рүсвај етмәјәҹәјәм.+ 20  Шималлыны говуб сиздән узаглашдыраҹағам,Гупгуру чөл-бијабана говаҹағам.Өн ҹәрҝәләрини шәрг дәнизинә*,Арха ҹәрҝәләрини гәрб дәнизинә* говаҹағам. Ондан пис иј галхаҹаг,Арамсыз үфунәт јајылаҹаг.+Аллаһ мөһтәшәм ишләр ҝөрәҹәк”. 21  Горхма, еј торпаг! Севин, шадлан! Јеһова, доғрудан да, мөһтәшәм ишләр ҝөрәҹәк. 22  Горхмајын, еј чөлүн һејванлары,Дүзәнҝаһлар јамјашыл дон ҝејәҹәк,+Ағаҹлар бар ҝәтирәҹәк,+Әнҹир, үзүм бол олаҹаг.+ 23  Еј Сион оғуллары, шадланын, севинҹиниз Аллаһыныз Јеһова олсун,+Чүнки О, сизә бәс гәдәри пајыз јағышы верәҹәк.О, сизә әввәлләр олдуғу кими ҝур јағышлар,Пајыз вә јаз јағышлары ҝөндәрәҹәк.+ 24  Хырманлар тахылла долаҹаг,Чәнләр тәзә шәраб вә јағла долуб-дашаҹаг.+ 25  Үзәринизә ҝөндәрдијим бөјүк гошунумун,+Илләр боју мәһсулунузу јејән чәјирткә сүрүсүнүн, ганадсыз чәјирткәнин,Аҹҝөз чәјирткәнин вә мәһв едән чәјирткәнин сизә вурдуғу зијаны өдәјәҹәјәм. 26  Сиз дојунҹа јејәҹәксиниз,+Сизин үчүн харигәли ишләр ҝөрәнАллаһыныз Јеһованын адыны мәдһ едәҹәксиниз.+Халгым даһа үзүгара олмајаҹаг.+ 27  Онда биләҹәксиниз ки, Мән Исраилин арасындајам,+Мән Аллаһыныз Јеһовајам,+ башгасы јохдур! Халгым даһа үзүгара олмајаҹаг. 28  Бундан сонра һәр ҹүр инсанын үзәринә руһуму төкәҹәјәм,+Сизин оғулларыныз да, гызларыныз да пејғәмбәрлик едәҹәк.Гоҹаларыныз рөјалар ҝөрәҹәкләр,Ҝәнҹләриниз вәһјләр алаҹаг.+ 29  Һәтта гулларымын вә гарабашларымын да үзәринәҺәмин ҝүнләрдә руһуму төкәҹәјәм. 30  Мән ҝөјдә вә јердә мөҹүзәләр* ҝөстәрәҹәјәм:Ган, од вә түстү бурумлары.+ 31  Јеһованын мөһтәшәм вә мүдһиш ҝүнү ҝәлмәздән әввәл+Ҝүнәш зүлмәтә, ај гана гәрг олаҹаг.+ 32  Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг.+Ахы Јеһова дејиб ки, Сион дағында вә Јерусәлимдә гуртуланлар олаҹаг,+Јеһованын чағырдығы о кәсләр сағ галаҹаг».

Һашијәләр

Өлү дәниз.
Аралыг дәнизи.
Јахуд әламәтләр.