Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 8:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дашгын сулары чәкилир (1—14)

    • Ҝөјәрчин бурахылыр (8—12)

  • Ҝәмидән чыхыш (15—19)

  • Аллаһ јер барәдә вәд верир (20—22)

8  Аллаһ Нуһа вә онунла ҝәмидә олан бүтүн вәһши һејванлара вә ев һејванларына нәзәр салды*.+ Аллаһ јер үзүнә күләк ҝөндәрди вә су азалмаға башлады.  Әнҝин суларын гајнаглары вә ҝөјүн бәндләри бағланды, ҝөјдән јаған лејсан јағыш дајанды.+  Су чәкилмәјә башлады, јүз әлли ҝүндән сонра исә су хејли азалды.  Једдинҹи ај, ајын он једдинҹи ҝүнүндә ҝәми Арарат* дағларында дајанды.  Сулар онунҹу аја гәдәр азалмаға давам етди. Онунҹу ајын биринҹи ҝүнү дағларын зирвәси ҝөрүндү.+  Гырх ҝүн кечәндән сонра Нуһ ҝәмидә дүзәлтдији пәнҹәрәни+ ачыб  бир гузғун бурахды. Јер үзүндә су гурујана гәдәр гузғун учуб ҝери гајыдырды.  Сонра о, сујун јер үзүндән чәкилиб-чәкилмәдијини өјрәнмәк үчүн бир ҝөјәрчин бурахды.  Ҝөјәрчин гонмаға јер тапмајыб ҝәмијә гајытды, чүнки јер үзү һәлә дә су иди.+ Нуһ әлини узадыб ҝөјәрчини ичәри салды. 10  О, даһа једди ҝүн ҝөзләјиб ҝөјәрчини бир дә бурахды. 11  Ҝөјәрчин ахшам учуб ҝәләндә димдијиндә тәзәҹә гопарылмыш зејтун јарпағы ҝәтирди. Бундан Нуһ билди ки, су јер үзүндән чәкилиб.+ 12  Једди ҝүн дә ҝөзләјиб ҝөјәрчини бир дә бурахды, ҝөјәрчин даһа онун јанына гајытмады. 13  Нуһун өмрүнүн алты јүз биринҹи илиндә,+ биринҹи ајын биринҹи ҝүнүндә су артыг чәкилмишди. Нуһ ҝәминин дамындакы гапағы галдырды вә бахыб ҝөрдү ки, торпаг гурујур. 14  Икинҹи ајын ијирми једдинҹи ҝүнүнә кими исә торпаг тамамилә гуруду. 15  Аллаһ Нуһа деди: 16  «Арвадын, оғулларын вә ҝәлинләринлә бирликдә ҝәмидән чых.+ 17  Бүтүн ҹанлылары: ганадлы мәхлуглары, ев һејванларыны вә јердәки сүрүнән һејванлары да чыхарт.+ Гој онлар төрәјиб артсынлар, јер үзүндә чохалсынлар».+ 18  Онда Нуһ оғуллары,+ арвады вә ҝәлинләри илә бирликдә ҝәмидән чыхды. 19  Бүтүн ҹанлылар — сүрүнән һејванлар, ганадлы мәхлуглар, јерин бүтүн һејванлары дәстә-дәстә ҝәмидән чыхды.+ 20  Нуһ Јеһованын адына бир гурбанҝаһ дүзәлтди,+ бүтүн пак һејванлардан вә бүтүн ганадлы пак мәхлуглардан+ ҝөтүрүб гурбанҝаһда јандырма гурбаны кими тәгдим етди.+ 21  Јеһова хош әтри дујду. Буна ҝөрә дә Јеһова үрәјиндә деди: «Бир дә һеч вахт инсана ҝөрә торпағы ләнәтләмәјәҹәјәм,+ чүнки ағлы кәсәндән инсанын үрәји пислијә мејилли олур.+ Инди еләдијим кими бир дә ҹанлыларын һамысыны мәһв етмәјәҹәјәм.+ 22  Бундан сонра јер үзүндә һеч вахт әкинин-бичинин, истинин-сојуғун, јајын-гышын, ҝеҹәнин-ҝүндүзүн сону олмајаҹаг».+

Һашијәләр

Һәрфән: Аллаһ Нуһу вә онунла ҝәмидә олан бүтүн вәһши һејванлары вә ев һејванларыны хатырлады.
Ағрыдағ.