Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 7:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝәмијә миник (1—10)

  • Үмумдүнја дашгыны (11—24)

7  Бундан сонра Јеһова Нуһа деди: «Аиләнлә бирликдә ҝәмијә ҝир, чүнки бу зәманәнин адамлары ичиндә сәни салеһ ҝөрдүм.+  Өзүнлә һәр пак һејвандан еркәкли-дишили једди баш*,+ напак һејвандан исә ики баш, бир еркәк, бир диши ҝөтүр.  Һәмчинин ҝөјдәки ганадлы мәхлуглардан да еркәкли-дишили једдисини* ҝөтүр. Беләҹә, бу ҹанлыларын нәсли кәсилмәјәҹәк вә онлар бүтүн јер үзүнә јајылаҹаглар*.+  Чүнки дүз једди ҝүндән сонра елә едәҹәјәм ки, јер үзүнә гырх ҝүн-гырх ҝеҹә+ јағыш+ јағаҹаг; јаратдығым бүтүн ҹанлы варлыглары јер үзүндән јох едәҹәјәм».+  Нуһ Јеһованын тапшырдығы һәр иши јеринә јетирди.  Јер үзүндә дашгын оланда Нуһ алты јүз јашында иди.+  Дашгын башламаздан әввәл Нуһ оғуллары, арвады вә ҝәлинләри илә бирликдә ҝәмијә минди.+  Пак вә напак һејванларын, ганадлы мәхлугларын вә јер үзүндәки диҝәр ҹанлыларын һәр нөвүндән олан һејванлар+  ҹүт-ҹүт, бир еркәк, бир диши Аллаһын Нуһа әмр етдији кими Нуһун јанына ҝәлиб ҝәмијә ҝирди. 10  Једди ҝүндән сонра јердә дашгын олду. 11  Һәмин ҝүн — Нуһун өмрүнүн алты јүзүнҹү илиндә, икинҹи ајын он једдинҹи ҝүнүндә ҝөјдәки әнҝин суларын* бүтүн гајнаглары пүскүрдү вә ҝөјүн бәндләри ачылды.+ 12  Гырх ҝүн-гырх ҝеҹә јерә лејсан јағыш јағды. 13  Елә һәмин ҝүн Нуһ, оғуллары Сам, Һам, Јафәс+, арвады вә үч ҝәлини ҝәмијә минди.+ 14  Һәр ҹинсдән олан вәһши һејванлар, ев һејванлары вә јердәки сүрүнән һејванлар, еләҹә дә һәр ҹинсдән олан ганадлы мәхлуглар вә гушлар онларла бирликдә ҝәмијә ҝирди. 15  Дахилиндә һәјат гүввәси олан һәр нөв һејван ики-ики Нуһун јанына, ҝәмијә ҝирди. 16  Беләликлә, Аллаһын әмр етдији кими, һәр нөв ҹанлы варлыглардан еркәк вә диши һејванлар ҝәмијә ҝирди. Јеһова онларын архасынҹа гапыны бағлады. 17  Јер үзүнә гырх ҝүн јағыш јағды вә су ҝет-ҝедә чохалыб ҝәмини галдырды. Ҝәми јердән хејли јүксәкдә, сујун үзүндә үзмәјә башлады. 18  Су чохалыб бүтүн јер үзүнү басды. Ҝәми исә сујун үзүндә үзүрдү. 19  Су јер үзүндә о гәдәр чохалды ки, сәма алтындакы бүтүн һүндүр дағлары өртдү.+ 20  Сулар дағларын зирвәсиндән он беш гулаҹ* јухары галхды. 21  Беләликлә, јер үзүндәки ҹанлы варлыгларын һамысы — ганадлы мәхлуглар, ев һејванлары, вәһши һејванлар, гајнашан мәхлуглар, еләҹә дә бүтүн инсанлар мәһв олду.+ 22  Гуруда јашајан, һәјат нәфәси* олан варлыгларын һамысы өлдү.+ 23  Беләликлә, Аллаһ инсандан тутмуш һејвана кими, сүрүнән һејванлара вә ҝөјдәки ганадлы мәхлуглара кими бүтүн ҹанлы варлыглары јер үзүндән јох етди. Онларын һамысы мәһв олду;+ тәкҹә Нуһ вә онунла ҝәмидә оланлар сағ галды.+ 24  Јер үзү јүз әлли ҝүн сујун алтында галды.+

Һашијәләр

Јәни үч ҹүт бир тәк. Диҝәр вариант: једди ҹүт.
Диҝәр вариант: једди ҹүт.
Һәрфән: беләҹә, онларын нәсли бүтүн јер үзүндә сағ галсын.
Бу сулар 1:6, 7 ајәләриндә һаггында данышылан вә һәмин дөврдә атмосфери әһатә едән су гатына аиддир.
Тәх. 6,7 м.
Јахуд һәјат руһунун нәфәси.