Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 46:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јагуб күлфәти илә Мисирә көчүр (1—7)

  • Мисирә көчәнләрин сијаһысы (8—27)

  • Јусиф Јагубла Гошендә ҝөрүшүр (28—34)

46  Исраил нәји варса* јығыб јола дүшдү. О, Биир-Сәбаја+ чатанда атасы Исһагын Аллаһына гурбан ҝәтирди.+  Ҝеҹә Аллаһ вәһјдә Исраили чағырыб деди: «Јагуб, Јагуб!» О: «Бәли», — дејә ҹаваб верди.  Аллаһ деди: «Мән вар олан Аллаһам, атанын Аллаһыјам.+ Мисирә ҝетмәјә горхма, чүнки орада сәндән бөјүк бир халг јарадаҹағам.+  Мән Өзүм сәнинлә Мисирә ҝедәҹәјәм, елә Өзүм дә сәни орадан чыхараҹағам.+ Сәнин ҝөзләрини Јусиф бағлајаҹаг».+  Бундан сонра Јагуб Биир-Сәбадан ҝетди. Исраилин оғуллары аталары Јагубу вә арвад-ушагларыны фиронун аталары үчүн ҝөндәрдији арабаларда апарырдылар.  Онлар мал-гараларыны, еләҹә дә Кәнан торпағында әлдә етдикләри һәр шеји өзләри илә ҝөтүрмүшдүләр. Беләликлә, Јагуб өвладлары илә бирликдә ҝәлиб Мисирә чатды.  О, Мисирә бүтүн нәслини, оғулларыны, гызларыны вә нәвәләрини ҝәтирмишди.  Исраилин, јәни Јагубун Мисирә ҝәлән оғуллары бунлар иди:+ Јагубун илки Рубән.+  Рубәнин оғуллары: Һәнуг, Фәллу, Һәсрун вә Гарми.+ 10  Шәмунун+ оғуллары: Јәмуил, Јәмин, Әһәд, Јакин, Зоһар вә кәнани гадындан доғулан Шаул+. 11  Лавинин+ оғуллары: Һирсән, Кәһат вә Мерар.+ 12  Јәһуданын+ оғуллары: Әир, Онан, Салеһ+, Фарәс+ вә Зараһ+. Әир илә Онан Кәнан дијарында өлмүшдүләр.+ Фарәсин оғуллары: Һәсрун вә Һәмүл.+ 13  Јәсакирин оғуллары: Тоһла, Фува, Јуб вә Шимрун.+ 14  Зәбулунун+ оғуллары: Сәрад, Илун вә Јәһлаил.+ 15  Бунлар Јагубун Ләјадан доғулан өвладларыдыр. Ләја онлары вә гызы Динәни+ Фәддан-Арамда доғмушду. Онун оғул вә гызларынын сајы ҹәми отуз үч нәфәр иди. 16  Ҹадын+ оғуллары: Сифјун, Һәгги, Шуни, Әзбун, Ејри, Аруд вә Әрили.+ 17  Аширин+ оғуллары: Имнаһ, Ишва, Јишви, Бәрја. Баҹыларынын ады Сәра иди. Бәрјанын оғуллары: Һабир вә Мәлкиил.+ 18  Бунлар Лабанын гызы Ләјаја гуллугчу вердији Зүлфәдән+ доғулан оғуллар иди. Јагубун Зүлфәдән он алты өвлады олмушду. 19  Јагубун арвады Рәһиләдән доғулан оғуллары: Јусиф+ вә Бинјамин+. 20  Јусифин Мисирдә Он шәһәринин каһини Фитфираһын гызы Әснатдан+ Мәнәссә+ вә Әфраим+ адында оғлу олмушду. 21  Бинјаминин оғуллары:+ Бәләһ, Бәкир, Әшбил, Гираһ+, Неман, Әһи, Руш, Муффим, Һуффим+ вә Ард.+ 22  Бунлар Јагубун Рәһиләдән доғулан оғулларыдыр. Јагубун Рәһиләдән он дөрд өвлады олмушду. 23  Данын+ оғлу*: Һушим.+ 24  Нифталынын+ оғуллары: Јәсаил, Гуни, Јасир вә Шәлим.+ 25  Бунлар Лабанын гызы Рәһиләјә гуллугчу вердији Бәлһәдән доғулан оғуллар иди. Јагубун Бәлһәдән једди оғлу олмушду. 26  Јагубдан төрәјән вә онунла Мисирә ҝәләнләрин сајы, ҝәлинләриндән савајы, алтмыш алты нәфәр иди.+ 27  Јусифин Мисирдә ики оғлу олмушду. Јагубун Мисирә көчән аиләси јетмиш нәфәрдән ибарәт иди.+ 28  Јагуб Јәһуданы+ өзүндән габаг ҝөндәрди ки, Гошенә ҝетдијини Јусифә хәбәр версин. Нәһајәт, онлар ҝәлиб Гошенә чатдылар.+ 29  Јусиф арабасыны һазырлајыб Гошенә, атасы Исраили гаршыламаға ҝетди. Ону ҝөрән кими бојнуна сарылыб хејли ағлады. 30  Исраил Јусифә деди: «Инди ки сәни сағ-саламат ҝөрдүм даһа өлсәм дә, дәрдим олмаз». 31  Јусиф гардашларына вә атасынын ев әһлинә деди: «Ҝедим фирона хәбәр верим,+ Кәнанда јашајан гардашларым вә атамын ев әһли јаныма ҝәлиб.+ 32  Онлар мал-һејван сахлајыр, чобанлыг едирләр.+ Бүтүн сүрүләрини вә нәләри варса өзләри илә ҝәтирибләр.+ 33  Фирон сизи чағырыб сорушанда ки, нә ишлә мәшғулсунуз, 34  дејәрсиниз: “Гулларын ата-бабалары кими ушаглыгдан мал-һејван сахлајыр”.+ Белә дејин ки, јашамаг үчүн сизә Гошен+ торпағыны версин. Чүнки гојун отаран һәр кәс мисирлиләрин ҝөзүндә ијрәнҹдир».+

Һашијәләр

Јахуд бүтүн адамларыны.
Һәрфән: оғуллары.