Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 39:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јусиф Фитфирин евиндә (1—6)

  • Јусиф Фитфирин арвадыны рәдд едир (7—20)

  • Јусиф зинданда (21—23)

39  Исмајыллылар+ Јусифи Мисирә ҝәтирдиләр.+ Орада фиронун сарај әјанларындан бири, кешикчибашы мисирли Фитфир+ Јусифи онлардан сатын алды.  Лакин Јеһованын нәзәри Јусифин үстүндә иди.+ Одур ки, Јусиф һәр ишдә уғур газанды вә мисирли ағасы она евинин ишләринә бахмағы тапшырды.  Ағасы ҝөрүрдү ки, Јеһова Јусифләдир вә әлини атдығы һәр иши Јеһова аванд едир.  Ағасынын ҝүнү-ҝүндән Јусифә рәғбәти артырды. О, Јусифи өзүнүн шәхси хидмәтчиси етмишди. Евини вә нәји вар идисә һәр шејини она тапшырмышды.  Евини вә һәр шејини Јусифә тапшырдығы ҝүндән Јеһова Јусифә ҝөрә мисирлинин евинә рузи-бәрәкәт верирди. Онун һәм евинә, һәм тарласына Јеһованын бәрәкәт вердији ҝөрүнүрдү.+  Ахырда о, бүтүн варидатыны Јусифин ихтијарына верди. Онун једији јемәкдән башга евиндә олан һеч нәдән хәбәри јох иди. Јусиф бөјүјүб бојлу-бухунлу, јарашыглы бир ҝәнҹ олмушду.  Фитфирин арвадынын Јусифә ҝөзү дүшмүшдү. Һәр дәфә она: «Мәнимлә јат», — дејирди.  Амма о разы олмур вә ағасынын арвадына дејирди: «Ағам мәндән там архајындыр дејә евиндән нараһат дејил. Нәји варса, һәр шејини мәнә һәвалә едиб.  Бу евдә мәндән бөјүјү јохдур. Һәр шеји мәним ихтијарыма вериб, тәк сәндән башга, чүнки сән онун арвадысан. Инди мән неҹә белә бир јаманлыг едиб Аллаһа гаршы ҝүнаһ ишләјә биләрәм?»+ 10  Гадын исә Јусифдән әл чәкмир, һәр ҝүн ејни сөзләрлә она јанашырды. Лакин Јусиф онунла нә јахынлыг етмәјә, нә дә тәкликдә галмаға разы олмурду. 11  Бир ҝүн Јусиф иш ҝөрмәк үчүн евә ҝирди. Нөкәрләрдән һеч бири евдә јох иди. 12  Онда гадын онун палтарындан јапышыб деди: «Мәнимлә јатмалысан!» Амма Јусиф онун әлиндән чыхыб бајыра гачды, палтары исә гадында галды. 13  Гадын ҝөрәндә ки, Јусиф палтарыны онун әлиндә гојуб гачды, 14  һај-һарај салды, нөкәрләри чағырыб деди: «Бир буна бахын! Ағанызын евә ҝәтирдији бу ибрани ел-аләми бизә ҝүлдүрмәк фикриндәдир. О, мәнимлә јахынлыг етмәк истәјирди, анҹаг мән вар ҝүҹүмлә гышгырмаға башладым. 15  Елә ки ҝөрдү гышгырырам, палтарыны гојуб гачды». 16  Әри евә ҝәләнә гәдәр о, Јусифин палтарыны өзүндә сахлады. 17  Әри ҝәләндә она белә деди: «Евә ҝәтирдијин бу ибрани гул мәни ел ичиндә рүсвај етмәк истәјирди. 18  Амма мән гышгырмаға башлајанда палтарыны гојуб гачды». 19  Јусифин ағасы арвадынын «гулун мәнә белә-белә етмәк истәди» сөзләрини ешидәндә һирс башына вурду. 20  Јусифи тутуб зиндана атды. Һәмин зинданда падшаһын дустаглары јатырды. Беләҹә, Јусиф зиндана дүшдү.+ 21  Анҹаг Јеһова мәһәббәт ҝөстәриб Јусифи тәк гојмурду. Онун ризасы илә Јусиф зиндан рәисинин рәғбәтини газанды.+ 22  Зиндан рәиси Јусифи зиндандакы дустагларын үстүндә гојду. Орада ҝөрүлән бүтүн ишләрә о нәзарәт едирди.+ 23  Зиндан рәиси Јусифин өһдәсинә вердији һеч бир ишә ҝөрә нараһат олмурду, чүнки Јеһова Јусифлә иди. Әлини һансы ишә атырдыса, Јеһова ону аванд едирди.+

Һашијәләр