Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 15:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ Ибрамла әһд бағлајыр (1—21)

    • 400 иллик зүлм барәдә пејғәмбәрлик (13)

    • Аллаһ Ибрама вәдини тәкрарлајыр (18—21)

15  Бүтүн бунлардан сонра Ибрама Јеһованын сөзү назил олду: «Горхма+, Ибрам, сәнин галханын+ Мәнәм. Сәнин мүкафатын чох бөјүк олаҹаг».+  Ибрам Она ҹаваб вериб деди: «Еј Күлли-Ихтијар Јеһова! Өвладым олмајандан сонра һансы мүкафатдан сөз ҝедә биләр? Будур, нәјим варса бу дәмәшглијә, Әлјәзәрә+ галаҹаг».  Сонра әлавә етди: «Сән мәнә өвлад*+ вермәмисән, варисим нөкәрим* олаҹаг».  Онда Јеһованын бу сөзү назил олду: «Сәнин варисин бу адам јох, өз белиндән ҝәлән оғлун олаҹаг».+  Аллаһ ону бајыра чыхарыб деди: «Башыны галдырыб бир ҝөјә бах, улдузлары сај, ҝөр саја билирсән». Сонра деди: «Бах, өвладларын* о гәдәр олаҹаг».+  Ибрам Јеһоваја иман ҝәтирди,+ О да буну салеһлијә јазды.+  Аллаһ сөзүнә давам етди: «Мән Јеһовајам, бу торпағы сәнә вермәк үчүн сәни кәлданиләрин Ур шәһәриндән чыхаран Аллаһам».+  Ибрам сорушду: «Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, нәдән билә биләрәм ки, бу торпаг мәним олаҹаг?»  Аллаһ ҹаваб вериб деди: «Бир үчиллик дүјә, үчиллик кечи, үчиллик гоч, бир гумру вә бир ҝөјәрчин баласы ҝөтүр». 10  О, бүтүн бу һејванлары ҝөтүрүб шаггалады, бир һиссәсини о бирисинин гаршысына гојду. Гушлары исә парчаламады. 11  Ҹәмдәкләрин үстүнә јыртыҹы гушлар учуб ҝәлирди, Ибрам исә онлары говурду. 12  Ҝүн гүруба енәндә Ибрам дәрин јухуја ҝетди. О заман онун үстүнә ваһимәли гаты зүлмәт чөкдү. 13  Сонра Аллаһ Ибрама деди: «Буну бил ки, өвладларын* гүрбәтдә јашајаҹаг, оранын халгы онлары көлә едиб дөрд јүз ил онлара зүлм едәҹәк.+ 14  Амма Мән онларын көләлик етдији халгы ҹәзаландыраҹағам.+ Бундан сонра онлар орадан әлидолу чыхаҹаглар.+ 15  Сән исә әмин-аманлыг ичиндә ата-бабаларына говушаҹаг, һәјатдан дојараг бу дүнјадан көчәҹәксән.+ 16  Сәнин өвладларынын дөрдүнҹү нәсли бура гајыдаҹаг,+ чүнки онда амориләрин ҝүнаһ касасы долмуш олаҹаг*».+ 17  Ҝүнәш батыб зүлмәт гаранлыг дүшәндә түстүләнән бир соба пејда олду вә һејванларын парчаланмыш ҹәсәдләри арасындан јанар мәшәл кечди. 18  Һәмин ҝүн Јеһова Ибрамла әһд бағлајыб+ деди: «Мисир чајындан тутмуш бөјүк чаја, Фәрат чајына+ гәдәр олан бу торпағы сәнин өвладларына* верәҹәјәм.+ 19  Гәниләрин+, гәназиләрин, гәдмуниләрин, 20  һетләрин+, фәризиләрин+, рәфаларын+, 21  амориләрин, кәнаниләрин, ҝиргашиләрин, јәбусиләрин торпағы сәнин нәслинә мәхсус олаҹаг».+

Һашијәләр

Һәрфән: тохум.
Һәрфән: ев әһлимин оғлу.
Һәрфән: тохумун.
Һәрфән: тохумун.
Һәрфән: чүнки амориләрин ҝүнаһ касасы һәлә долмајыб.
Һәрфән: тохумуна.