Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 13:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ибрам Кәнана гајыдыр (1—4)

  • Ибрамла Лут ајрылырлар (5—13)

  • Аллаһ Ибрама вәдини тәкрарлајыр (14—18)

13  Бундан сонра Ибрам арвадыны вә саһиб олдуғу һәр шеји ҝөтүрүб, Лутла бир јердә Мисирдән Неҝевә+ ҝетди.  Ибрамын чохлу мал-гарасы, гызыл-ҝүмүшү вар иди.+  О, дүшәрҝә сала-сала Неҝевдән Бејтелә доғру ирәлиләди вә ҝәлиб Бејтеллә Ај арасындакы әразијә,+ әввәлләр дүшәрҝә салдығы вә  гурбанҝаһ дүзәлтдији јерә чыхды. Орада Ибрам Јеһованын адыны чағырды*.  Ибрамла бирликдә олан Лутун да мал-гарасы, гојун-гузусу вә чадырлары вар иди.  Һәмин јер онларын бирликдә јашамасы үчүн дарлыг едирди; мал-мүлкләри о гәдәр чохалмышды ки, даһа бир јердә гала билмирдиләр.  Иш о јерә ҝәлиб чыхды ки, Ибрамын чобанлары илә Лутун чобанлары арасында мүбаһисә дүшдү. (О вахт һәмин торпагда кәнаниләр вә фәризиләр јашајырды.)+  Онда Ибрам Лута+ деди: «Гој арамызда сөз-сөһбәт олмасын, нә мәнимлә сәнин аранда, нә дә чобанларымла чобанларын арасында, ахы биз гардашыг.  Бах, јердән чох јер вар. Ҝәл ајрылаг. Әҝәр сән сола ҝетсән, мән саға ҝедәрәм; сән саға ҝетсән, мән сола ҝедәрәм». 10  Лут ҝөзүнү галдырыб Соһара+ гәдәр Иордан бојунҹа узанан бүтүн торпаглары нәзәрдән кечирди.+ Ҝөрдү ки, бүтүн бу әрази Јеһованын бағы+ кими, Мисир торпағы кими бол суварылан јердир. (Јеһова о вахт һәлә Сәдум вә Әмурәни мәһв етмәмишди.) 11  Онда Лут өзү үчүн бүтүн Иордан әтрафыны сечди вә шәргә тәрәф көчдү. Беләҹә, онлар ајрылдылар. 12  Ибрам Кәнан торпағында, Лут исә Иордан әтрафындакы шәһәрләрин јахынлығында јашајырды.+ Ахырда Лут Сәдумун јахынлығында чадыр гурду. 13  Сәдумун әһалиси чох пис инсанлар иди. Јеһованын ҝөзүндә онлар ағыр ҝүнаһлар ишләјирдиләр.+ 14  Лут Ибрамдан ајрылдыгдан сонра Јеһова Ибрама деди: «Ҝөзүнү галдыр, дајандығын јердән шимала, ҹәнуба, шәргә вә гәрбә тәрәф бах. 15  Ҝөрдүјүн бүтүн торпаглары әбәдилик сәнә вә сәнин өвладларына* верәҹәјәм.+ 16  Өвладларыны гум дәнәләри гәдәр чохалдаҹағам. Белә ки, кимсә јердәки гум дәнәләрини саја билсә, онда сәнин өвладларыны да саја биләҹәк.+ 17  Дур бу торпағы енинә-узунуна долаш, ону сәнә верәҹәјәм». 18  Ибрам чадырларыны көчүрә-көчүрә јашајырды*. Сонра ҝедиб Һәбрунда+, Мамредәки бөјүк ағаҹлар+ олан јердә мәскән салды. Орада Јеһованын адына гурбанҝаһ дүзәлтди.+

Һашијәләр

Јахуд бәјан етди.
Һәрфән: тохумуна.
Һәрфән: чадырларда јашајырды.