Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јагуб 5:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Варлылара хәбәрдарлыг (1—6)

  • Аллаһ сәбир ҝөстәриб дөзәни мүкафатландырыр (7—11)

  • Гој «бәлиниз» бәли олсун (12)

  • Иманла едилән дуанын бөјүк гүввәси вар (13—18)

  • Ҝүнаһкары сәһв јолдан гајтармаг (19, 20)

5  Еј варлылар, башыныза ҝәләҹәк бәлалардан өтрү ағлајыб фәған един.+  Вар-дөвләтиниз чүрүјүб, пал-палтарынызы ҝүвә јејиб.+  Гызылыныз, ҝүмүшүнүз пас атыб; бу пас сизин әлејһинизә шаһидлик едәҹәк вә әтинизи јејәҹәк. Јығдығыныз ахырзаманда аловтәк олаҹаг.+  Бахын, тарлаларынызы бичәнләрә вермәдијиниз зәһмәт һаггы фәрјад едир, бичинчиләрин имдад һарајы ҝөјдәки ордулар Аллаһы Јеһованын гулағына чатыб.+  Сиз дүнјада тәмтәрагла јашајыб кеф чәкмисиниз. Сиз үрәјинизи гәтл ҝүнү үчүн бәсләјиб көкәлтмисиниз.+  Сиз салеһи мәһкум едиб өлдүрдүнүз. Билин, о, сизә гаршыдыр!  Беләликлә, гардашлар, Ағамызын һүзуру* вахтына гәдәр сәбирли олун.+ Әкинчи илк вә сон јағышлары аланаҹан торпагдан ҝөтүрәҹәји гијмәтли мәһсулу сәбирлә ҝөзләјир.+  Сиз дә сәбирли олун.+ Гој үрәјиниз мәтин олсун, ахы Ағамызын һүзуру јахындыр.+  Гардашлар, бир-бириниздән ҝилејләнмәјин, јохса мәһкум оларсыныз.+ Будур, Һаким гапыда дуруб. 10  Гардашлар, пислијә гатлашмагда+ вә сәбирли олмагда+ Јеһованын адындан данышмыш пејғәмбәрләрдән нүмунә ҝөтүрүн.+ 11  Будур, биз ахырадәк дөзәнләри хошбәхт сајырыг.+ Сиз Әјјубун дөзүмү һаггында ешитмисиниз+ вә Јеһовадан ҝәлән нәтиҹәни ҝөрмүсүнүз.+ Јеһова чох меһрибан* вә мәрһәмәтлидир.+ 12  Гардашлар, илк нөвбәдә анд ичмәји тәрҝидин. Нә ҝөјә, нә јерә, нә дә башга бир шејә анд ичмәјин. Гој «бәли»низ бәли, «хејр» сөзүнүз хејр олсун+ ки, мәһкум едилмәјәсиниз. 13  Аранызда кимсә чәтинликләрлә үзләширми? Гој дурмадан дуа етсин.+ Кефи көкдүрмү? Гој тәрәннүм нәғмәләри охусун.+ 14  Аранызда нахош олан вармы? Гој јығынҹағын ағсаггалларыны чағырсын.+ Онлар Јеһованын ады илә онун башына јағ сүртүб онун үчүн дуа едәрләр.+ 15  Иманла едилән дуа нахош* оланы сағалдаҹаг вә Јеһова ону ајаға галдыраҹаг. Әҝәр ҝүнаһ ишләјибсә, тәгсири бағышланаҹаг. 16  Буна ҝөрә дә бир-биринизин гаршысында ҝүнаһларынызы етираф един+ вә сағалмаг үчүн бир-бириниздән өтрү дуа един. Салеһин һәрарәтли дуасынын бөјүк тәсири вар.+ 17  Илјас да бизим кими ади* бир инсан иди. Анҹаг о, дуада хаһиш етди ки, јағыш јағмасын вә һәмин әразидә үч ил алты ај јағыш јағмады.+ 18  Сонра јенә дуа етди вә ҝөјдән јағыш јағды, торпаг бар верди.+ 19  Гардашларым, сизләрдән кимсә һәгигәт јолуну азарса вә диҝәри ону ҝери гајтарарса, 20  билин ки, ҝүнаһкары сәһв јолдан гајтаран+ ону өлүмдән гуртармыш олур вә чох ҝүнаһлары өртүр.+

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.
Јахуд шәфгәтли.
Диҝәр вариант: јорғун.
Јахуд биздәки кими дујғулара малик.