Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јагуб 4:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дүнја илә достлуг етмәјин (1—12)

    • Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин (7)

    • Аллаһа јахынлашын (8)

  • Гүрурланмајын (13—17)

    • «Јеһова мәсләһәт билсә» (15)

4  Араныздакы дава-далаш, чәкишмәләр һарадандыр? Бәдәниниздә чарпышан истәкләрдән дејилми?+  Сиз арзулајырсыныз, амма истәдијиниз сиздә јохдур. Өлдүрүрсүнүз, тамаһ салырсыныз, амма јенә дә истәдијинизи ала билмирсиниз. Дава-далашдан вә чәкишмәләрдән башыныз ачылмыр.+ Арзуладығыныз сиздә јохдур, чүнки диләмирсиниз.  Диләјәндә дә ала билмирсиниз, чүнки јахшы мәгсәдлә јох, нәфсинизи дојдурмаг үчүн диләјирсиниз.  Еј вәфасызлар*, мәҝәр билмирсиниз ки, дүнја илә достлуг Аллаһла дүшмәнчилик демәкдир? Буна ҝөрә дә дүнјанын досту олмаг истәјән өзүнү Аллаһын дүшмәни едир.+  Јохса елә дүшүнүрсүнүз ки, Мүгәддәс Јазылар әбәс јерә: «Дахилимиздә мәскунлашмыш пахыллыг руһу даима нә исә арзулајыр», — дејир?+  Анҹаг Онун бизә ҝөстәрдији лүтф даһа бөјүкдүр. Буна ҝөрә дә дејилир: «Аллаһ мәғрурлара гаршы чыхыр,+ тәвазөкарлара исә лүтф ҝөстәрир».+  Буна ҝөрә дә Аллаһа табе олун,+ Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин+ вә о, сиздән гачаҹаг.+  Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг.+ Еј ҝүнаһкарлар, әлләринизи паклајын!+ Еј гәтијјәтсизләр, үрәјинизи тәмизләјин!+  Кәдәрләнин, јас тутун, ағлајын.+ Гој ҝүлүшүнүз јаса, севинҹиниз гәмә дөнсүн. 10  Јеһованын гаршысында тәвазөкар олун+ вә О, сизи уҹалдаҹаг.+ 11  Гардашлар, бәсдирин бир-биринизин әлејһинә данышдыныз.+ Гардашынын әлејһинә данышан, јахуд ону мүһакимә едән гануна гаршы данышыр вә гануну мүһакимә едир. Әҝәр сән гануну мүһакимә едирсәнсә, демәли, ганунун иҹрачысы јох, һакими олурсан. 12  Ахы һәм хилас етмәјә, һәм дә мәһв етмәјә гадир олан+ бир Ганунверән вә Һаким+ вардыр. Бәс сән кимсән ки, башгасыны мүһакимә едирсән?!+ 13  Инди исә: «Бу ҝүн ја сабаһ филан шәһәрә ҝедәҹәјик, орада бир ил галаҹағыг, тиҹарәт едиб пул газанаҹағыг», — дејәнләр, бир гулаг асын.+ 14  Сиз һеч сабаһ башыныза нәјин ҝәләҹәјини билмирсиниз.+ Ахы сиз пејда олуб тезликлә јох олан думансыныз.+ 15  Сиз ҝәрәк белә дејәјдиниз: «Әҝәр Јеһова мәсләһәт билсә,+ сағлыг олсун, филан-филан шеји едәрик». 16  Сиз исә ловғалыг едәрәк гүрурланырсыныз. Белә ловғалыг писликдир. 17  Буна ҝөрә дә әҝәр кимсә дүзҝүн иши неҹә ҝөрмәји билир, амма ҝөрмүрсә, о, ҝүнаһ едир.+

Һашијәләр

Һәрфән: зинакарлар.