Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јагуб 3:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дили әһлиләшдирмәк (1—12)

    • Һамыныз мүәллим олмаға тәләсмәјин (1)

  • Јухарыдан назил олан һикмәт (13—18)

3  Гардашларым, һамыныз мүәллим олмаға тәләсмәјин. Билдијиниз кими, биз мүәллимләр даһа сәрт мүһакимә едиләҹәјик.+  Чүнки һәр биримиз дәфәләрлә сәһв едирик.+ Сөзүндә сәһвә јол вермәјән камил инсандыр. Белә инсан бүтүн бәдәнини јүјәнләмәјә гадирдир.  Атын ағзына јүјән кечириб, ону рам едирик вә беләҹә, бүтүн бәдәнини идарә едирик.  Һәмчинин ҝүҹлү күләкләрин ҹөвлан етдији суларда үзән нәһәнҝ ҝәмиләрә бахын. Сүканчы онлары балаҹа сүканла истәдији сәмтә јөнәлдир.  Дил дә бәдәнин кичиҹик бир үзвүдүр, амма јаман ловғаланыр. Бөјүк бир мешәни јандырмаг үчүн бирҹә гығылҹым кифајәт едир.  Дил дә бир аловдур.+ Бәдәнимизин үзвләри арасында дил һагсызлыгла долу бир дүнјадыр, чүнки бүтүн бәдәни ләкәләјир+ вә инсанын һәјатыны ода салыр, өзү исә Һинном вадисиндән* аловланыр.  Һәр ҹүр вәһши һејваны, гушу, сүрүнәни вә дәниз мәхлугуну рам етмәк мүмкүндүр вә инсан онлары рам етмишдир.  Дили исә һеч кәс рам едә билмир. Дил гаршысыалынмаз бир бәладыр, өлдүрүҹү зәһәрлә долудур.+  Биз диллә Атамыз Јеһоваја алгыш уҹалдыр, ејни заманда «Аллаһын бәнзәриндә» јарадылмыш адамлара+ гарғыш охујуруг. 10  Ејни ағыздан тәриф дә чыхыр, ләнәт дә. Гардашларым, белә олмамалыдыр.+ 11  Мәҝәр бир чешмәдән һәм ширин, һәм аҹы су ахыр? 12  Гардашлар, мәҝәр әнҹир ағаҹы зејтун вә ја үзүм мејнәси әнҹир верә биләр?+ Шор гајнагдан да ширин су ҝәлмәз. 13  Аранызда һикмәтли вә дәрракәли кимдир? Гој буну јахшы давраныш вә һикмәтә хас мүлајимликлә әмәлдә ҝөстәрсин. 14  Анҹаг үрәјиниздә ҝүҹлү пахыллыг+ вә һөҹәт*+ варса, ловғаланмајын+ вә һәгигәти јаланла ләкәләмәјин. 15  Бу, јухарыдан назил олан һикмәт дејил. Хејр, бу, дүнјаја хас,+ ҹисмани, шејтани һикмәтдир. 16  Пахыллыг вә һөҹәт* олан јердә гармагарышыглыг вә һәр ҹүр пислик һөкм сүрүр+. 17  Лакин јухарыдан назил олан һикмәт илк нөвбәдә сафдыр+, сонра сүлһпәрвәр+, мүлајим+, итаәткардыр, мәрһәмәтли вә фајдалы бәһрәләрлә+ долудур. Ајры-сечкиликдән+, ријакарлыгдан+ узагдыр. 18  Салеһлик бәһрәсинин тохуму исә сүлһпәрвәрләр үчүн*+ әмин-аманлыг шәраитиндә+ әкилир.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: худбин арзулар.
Диҝәр вариант: худбин арзулар.
Диҝәр вариант: тәрәфиндән.