Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Б12-Б

Исанын јер үзүндә сон һәфтәси (ІІ һиссә)

ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

12 нисан

ҜҮН БАТАНДА (Исраилдә ҝүн ҝүн батандан ҝүн батанаҹан давам едирди)

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Бүтүн ҝүнү шаҝирдләри илә бәрабәр олур

 • Јәһуда Исаны сатмаг барәдә каһинләрлә сөзләшир

ҜҮН БАТАНДА

13 нисан

ҜҮН БАТАНДА

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Бутрусла Јәһја Пасхаја һазырлыг ҝөрүр

 • Ахшамүстү Иса вә диҝәр һәвариләр ҝәлир

ҜҮН БАТАНДА

14 нисан

 ҜҮН БАТАНДА

 • Һәвариләрлә Пасханы гејд едир

 • Һәвариләрин ајағыны јујур

 • Јәһуданы јоллајыр

 • Ағанын шам јемәјини тәсис едир

 • Ҝетсемани бағында әлә верилир вә һәбс едилир

 • Һәвариләр ону гојуб гачыр

 • Гајафанын евиндә Синедрион гаршысында дурур

 • Бутрус Исаны даныр

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Јенидән Синедрион гаршысында дурур

 • Әввәлҹә Пилатын, сонра Һиродун, сонра јенидән Пилатын јанына апарылыр

 • Өлүмә мәһкум едилир вә Голготада едам едилир

 • Тәхминән ҝүнорта саат 3-дә өлүр

 • Дирәкдән дүшүрүлүб дәфн едилир

ҜҮН БАТАНДА

15 нисан (шәнбә)

ҜҮН БАТАНДА

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Пилат сәрдабәнин горунмасына разы олур

ҜҮН БАТАНДА

16 нисан

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Дәфн үчүн әтирли отлар алыныр

ҜҮН ДОҒАНДА

 • Дирилир

 • Шаҝирдләринә ҝөрүнүр

ҜҮН БАТАНДА