Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 III БӨЛМӘ

Һәвариләрин ишләри 10:1—12:25

Башга халглардан оланлар Аллаһын сөзүнү гәбул етдиләр

Башга халглардан оланлар Аллаһын сөзүнү гәбул етдиләр

ҺӘВАРИЛӘРИН ИШЛӘРИ 11:1

Исанын јәһуди халгындан олан давамчылары хош хәбәри сүннәт олунмамыш гејри-јәһудиләрә тәблиғ етмәк истәјәҹәкләрми? Бу бөлмәдә биз Јеһованын руһунун мәсиһиләри үрәкләрини ҝениш ачмаға, инсанлара гаршы гәрәзсиз олмаға неҹә көмәк етдији вә онлары бүтүн халглара шәһадәт вермәјә неҹә тәшвиг етдији һагда өјрәнәҹәјик.