Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 11

Шөвг

Шөвг

Ромалылара 12:11

ИҸМАЛ: Шөвглә данышараг динләјиҹиләрдә һәвәс ојат, онлары һәрәкәтә тәшвиг ет.

НЕҸӘ НАИЛ ОЛМАГ ОЛАР?

  • Мәлуматы үрәјинә өтүр. Нитги һазырлајаркән мәлуматын ваҹиблији барәдә дүшүн. Материалы јахшы мәнимсә ки, үрәкдән даныша биләсән.

  • Динләјиҹиләр барәдә дүшүн. Охујаҹағын, јахуд чатдыраҹағын мәлуматын динләјиҹиләрә фајдасы барәдә дүшүн. Мәлуматы елә тәгдим ет ки, динләјиҹиләр онун фајдасыны ајдын ҝөрсүнләр.

  • Ҹанлы чыхыш ет. Шөвглә даныш. Һиссләрини ифадә етмәк үчүн жестләрин вә үзүндәки ифадә тәбии олсун.