Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

«Моквинин дөрд мүждәси», 14-ҹү әсрә аид ҝүрҹү әлјазмасы

 ҜҮРҸҮСТАН | 1924—1990

Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб

Ҝүрҹү дилиндә Мүгәддәс Китаб

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН илк тәрҹүмә олундуғу дилләрә арами, копт, латын вә диҝәр дилләрлә јанашы ҝүрҹү дили дә дахилдир. Дөрд Мүждәнин, Булусун јаздығы мәктубларын вә Зәбурун гәдим ҝүрҹү әлјазмалары ерамызын V әсринин орталарына вә даһа өнҹәки дөврә аиддир. Нөвбәти әсрләр әрзиндә Мүгәддәс Китабын ҝүрҹү дилинә тәрҹүмәси вә нәшри артды, буна ҝөрә дә һал-һазырда Мүгәддәс Китабын ҝүрҹү дилиндә бир нечә тәрҹүмәси мөвҹуддур *.

Мүгәддәс Китаб ҝүрҹү халгынын әдәбијјатына вә адәт-әнәнәсинә ҝүҹлү тәсир едиб. Мисал үчүн, еһтимал ки, бешинҹи әсрин сонларына јахын јазылмыш шаһзадә Шушаникин әзаблары һаггында олан әсәрдә Мүгәддәс Китабдан мүхтәлиф ситатлар ҝәтирилир вә орадакы тәсвирләрдән истифадә едилир. Јазычы Шота Руставели тәрәфиндән 1120-ҹи илдә јазылмыш «Пәләнҝ дәриси ҝејмиш пәһләван» («Вепхвистгаосани») адлы епик әсәрдә ҝүрҹү халгына мәсиһи дәјәрләри ашыланыр. Јазычы орада әсл достлуг, сәхавәт, гәрибләрә мәһәббәт вә бу кими диҝәр мөвзулара мүраҹиәт едир. Бу әхлаг дәјәрләрини ҝүрҹү халгы индијә кими уҹа тутур.

^ абз. 3 Әтрафлы мәлумат алмаг үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2013-ҹү ил 1 ијун сајынын «Әсрләрлә ҝизләдилмиш хәзинә» адлы мәгаләсинә (рус.) бахын.