Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Үмумдүнја тәблиғ вә тәлим иши

Үмумдүнја тәблиғ вә тәлим иши

 ДҮНЈА ҮЗРӘ

  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИН САЈЫ 240

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН ӘН ЈҮКСӘК САЈЫ 8 220 105

  • ТӘБЛИҒӘ СӘРФ ОЛУНАН СААТЛАРЫН МИГДАРЫ 1 933 473 727

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 9 708 968

БУ БӨЛМӘДӘ

Африка

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри тәблиғ етмәк үчүн һансы јени үсуллардан истифадә едирләр?

Америка

Нәјә ҝөрә бир гадын чөлдә шам ишығында Мүгәддәс Китабы өјрәнирди? Нәјә ҝөрә агрессив тајфа башчысы Јеһованын Шаһидләринин јолуну ҝөзләјирди? Нәјә ҝөрә кечмиш тәгибчи ҝөз јашларына һаким ола билмәди?

Асија вә Јахын Шәрг

Нә fiзики мәһдудијјәтләр, нә һәбс, нә дә башга бир шеј Падшаһлығын мүждәчиләринин фәалијјәтинин гаршысыны ала билмир.

Авропа

Аллаһын Кәламы гарачы милләтинә мәнсуб олан кишинин, мәһбусун вә өзүнә суи-гәсд етмәк истәјән гадынын үрәјини риггәтә ҝәтирди.

Океанија

Әдәбијјат масалары, тәблиғ үчүн арабалар, jw.org сајты вә теократик видеолар јүзләрлә, һәтта минләрлә инсанын үрәјинә һәгигәт тохумуну сәпир!