Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ИНДОНЕЗИЈА

50 илин хүсуси өнҹүлү

Алистен Лүмар

50 илин хүсуси өнҹүлү
  • ДОҒУМ ТАРИХИ: 1927

  • ВӘФТИЗ ТАРИХИ: 1962

  • ГЫСА МӘЛУМАТ: 50 илдән чох хүсуси өнҹүл кими хидмәт етмиш кечмиш полис мүфәттиши.

1964-ҹү илдә мәни хүсуси өнҹүл кими Манокваријә (Гәрби Папуа) тәјин еләдиләр. Јерли дин хадимләри орадакы кичик јығынҹаға шиддәтли мүгавимәт ҝөстәрмишди. Бура чатар-чатмаз протестант дин хадими евимә сохулуб күкрәди:

— Бу еви сәнин башына учураҹағам! Гојмајаҹағам Манокваридә бир нәфәр дә олсун Јеһованын Шаһиди галсын.

Әввәлләр полис олдуғум үчүн бу сөзләр мәни горхутмады. Она тәмкинлә ҹаваб вердим. Нәтиҹәдә сакитләшиб ҝетди (1 Бут. 3:15).

Әлли ил әввәл Манокваридә сәккиз тәблиғчи вар иди. Бу ҝүн исә бурада једди јығынҹаг фәалијјәт ҝөстәрир. 2014-ҹү илдә кечирилән бөјүк топлантыда исә 1200 нәфәр иштирак етмишди. Јеһованын бу уҹгар әрази үчүн нәләр етдијини ҝөрәндә үрәјим даға дөнүр.