Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти 2016

 ИНДОНЕЗИЈА

Индонезијаја бир нәзәр

Индонезијаја бир нәзәр

Әрази. Екватор хәтти илә икијә бөлүнән Индонезија Австралија вә Асија гитәләри арасында јерләшир. Дүнјада ән бөјүк архипелагдыр. Дәрә-тәпә дағлары вә сых тропик мешәләри олан бу өлкә 17 500-дән чох ададан ибарәтдир. Индонезијада 100-дән чох актив вулкан олдуғундан бура дүнјанын ән актив вулканик әразиси сајылыр.

Әһали. Индонезија әһалисинин сајына ҝөрә дүнјада Чин, Һиндистан вә Бирләшмиш Штатлардан сонра дөрдүнҹү јери тутур. Бурада 300-дән чох етник груп мәскунлашыб. Әһалисинин јарыдан чохуну јавалылар вә сундалылар тәшкил едир.

 Дин. Әһалинин тәхминән 90 фаизи мүсәлман, диҝәрләри исә, әсасән, һиндуист, буддист вә христиандыр. Чохлары исә јерли әнәнәви динләрини горујуб сахламышлар.

Дил. Архипелагда 700-дән чох дилдә данышылыр. Дөвләт дили Малајја дилиндән төрәнмиш Индонезија дилидир. Инсанларын чоху евдә реҝионал дилдә данышыр.

Игтисадијјат. Әһалинин әксәријјәтини кичик фермерләр вә тиҹарәтчиләр тәшкил едир. Өлкә фајдалы газынты јатаглары, тахта-шалбан, хам нефт вә тәбии газ илә зәнҝиндир. Әсас истеһсалы каучук вә палма јағыдыр.

Мәтбәх. Јемәкләринин шаһы дүјүдүр. Мәшһур јемәкләринә наси горенг (гызардылмыш дүјү вә тәрәвәзлә јумурта), сатај (әт кабабы) вә гадо-гадо (фыстыг соусу илә салат) дахилдир.

Иглим. Исти вә рүтубәтли әразидир. Муссон күләкләр нәтиҹәсиндә өлкәдә ики мөвсүм мөвҹуддур: гуру вә јағышлар мөвсүмү. Туфанларын олмасы ади һалдыр.