«Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, вар ҝүҹүнлә севмәлисән. Бу ҝүн сәнә әмр етдијим сөзләр үрәјинә һәкк олуб галсын, онлары өвладына ашыла, евдә отуранда, јол ҝедәндә, јатанда, дуранда онлардан даныш» (ГАНУНУН ТӘКРАРЫ 6:5—7).