Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 8

Јушијјәнин етибарлы достлары

Јушијјәнин етибарлы достлары

Сәнҹә, дүзҝүн давранмаг асандыр? ~ Бир чохлары фикирләшир ки, һәмишә јох. Аллаһын Кәламында Јушијјә адлы бир оғлан һаггында данышылыр. Онун үчүн дүзҝүн давранмаг елә дә асан дејилди. Анҹаг Јушијјәнин она дәстәк олан јахшы достлары вар иди. Ҝәл Јушијјә вә онун достлары һагда даһа әтрафлы өјрәнәк.

Јушијјәнин атасы Амун Јәһуданын падшаһы иди. О, чох пис инсан иди вә бүтләрә ибадәт едирди. Амун өләндә онун вариси Јушијјә падшаһ олду. Амма онун һәмин вахт ҹәми сәккиз јашы вар иди! Неҹә фикирләширсән, о, атасынын изи илә ҝетди? ~ Хејр.

Сәфәнја инсанлары бүтпәрәстликдән чәкиндирирди

Һәлә кичик јашларындан Јушијјә Јеһованын сөзүнә гулаг асырды. Буна ҝөрә дә о, анҹаг Јеһованы севән кәсләрлә достлуг едирди. Бу достлар она дүзҝүн давранмаға көмәк едирди. Ҝәл бахаг ҝөрәк онун достлары кимләр иди.

Онлардан биринин ады Сәфәнја иди. О, пејғәмбәр иди вә јәһудалылары хәбәрдар  едирди ки, әҝәр бүтләрә ситајиш етсәләр, башларына бәлалар ҝәләҹәк. Јушијјә Сәфәнја пејғәмбәрә гулаг асыб бүтләрә јох, Јеһоваја ибадәт едирди.

Јушијјәнин диҝәр достунун ады исә Әрәмја иди. Онлар, демәк олар ки, јашыд идиләр вә бир јердә бөјүмүшдүләр. Онларын достлуғу елә мөһкәм иди ки, Јушијјә өләндән сонра Әрәмја онун үчүн дарыхдығына ҝөрә мәрсијә јазмышды. Һәр икиси бир-биринә дүзҝүн давранмаға вә Јеһоваја итаәт етмәјә көмәк едирди.

Јушијјә илә Әрәмја дүзҝүн давранмагда бир-биринә көмәк едирди

Јушијјәнин нүмунәсиндән нә өјрәндин? ~ Һәтта кичик јашларында белә Јушијјә дүзҝүн давранырды. О билирди ки, Јеһованы севән инсанларла достлуг етмәлидир. Сән дә Јеһованы севән вә сәни Онун ганунларына ујғун јашамаға көмәк едән инсанларла достлуг етмәлисән.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ОХУ