Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Өвладларымызы өјрәдәк

 ДӘРС 12

Булусун ҹәсарәтли баҹысы оғлу

Булусун ҹәсарәтли баҹысы оғлу

Ҝәл сәнинлә дајысынын һәјатыны хилас едән ҝәнҹ оғлан һаггында өјрәнәк. Бу ҝәнҹ оғланын дајысы һәвари Булус иди. Дүздүр, бу ҝәнҹ оғланын адыны билмәсәк дә, онун чох ҹәсарәтли олдуғу бизә мәлумдур. Билирсән, о нә едиб? ~

Булус Јерусәлимдә зинданда иди. О, инсанлара Иса һаггында данышдығы үчүн һәбс олунмушду. Бәзи пис инсанлар Булуса нифрәт едирдиләр вә ону өлдүрмәк үчүн һијләҝәр бир план гурмушдулар. Онлар өз араларында сөзләшдиләр: «Ҝәлин сәркәрдәјә дејәк ки, о, әсҝәрләринә Булусу мәһкәмәјә ҝәтирмәји тапшырсын. Биз исә јолда ҝизләнәрик. Булус әсҝәрләрлә һәмин јолдан кечәндә она һүҹум чәкәрик».

Булусун баҹысы оғлу дајысыны вә сәркәрдәни суи-гәсд барәдә хәбәрдар етди

Булусун баҹысы оғлу бу пландан хәбәр тутур. О нә едир? Бу ҝәнҹ һәбсханаја ҝедир вә ешитдикләрини дајысына данышыр. Булус она деди ки, билдикләрини јубанмадан ҝедиб сәркәрдәјә данышсын. Сәнҹә, бу ҝәнҹ оғлана сәркәрдә илә данышмаг асан иди? ~ Тәбии ки, јох. Чүнки сәркәрдә сәлаһијјәтли бириси иди. Анҹаг бу ҝәнҹ ҹәсарәтли давранараг һәр шеји сәркәрдәјә данышды.

Бу сөһбәтдән сонра сәркәрдә нә етмәк лазым олдуғуну чох ҝөзәл билирди. Булусу горумаг үчүн о, тәхминән 500 әсҝәр сечди вә онлара тапшырды ки, Булусу елә һәмин ҝеҹә Гејсәријјәјә апарсынлар. Булусун һәјатыны хилас едә билдиләрми? ~ Бәли. Мәрдимазар адамлар Булуса һүҹум чәкә билмәдикләринә ҝөрә план баш тутмады.

Бу әһвалатдан нә өјрәндин? ~ Сән дә Булусун баҹысы оғлу кими ҹәсарәтли ола биләрсән. Башгаларына Јеһова һаггында данышанда биздән ҹәсарәтли олмаг тәләб олуна биләр. Бәс, сән сәмави Атан Јеһова һаггында ҹәсарәтлә даныша биләрсәнми? ~ Әҝәр ҹәсарәтли олсан, сән дә киминсә һәјатыны хилас едә биләрсән.