Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 16

Јығынҹаг хидмәтчиләри

Јығынҹаг хидмәтчиләри

Мјанма

Јығынҹагда чыхыш

Тәблиғ хидмәти ҝөрүшү

Ибадәт евинә гуллуг

Мүгәддәс Китаба әсасән, јығынҹаг ишләринә нәзарәтчиләр вә јығынҹаг хидмәтчиләри бахмалыдырлар (Филиппилиләрә 1:1). Адәтән, һәр јығынҹагда бир нечә белә гардаш олур. Ҝәлин ҝөрәк јығынҹаг хидмәтчиләри јығынҹаг үчүн һансы ишләри ҝөрүрләр.

Ағсаггалларын сағ әли. Јығынҹаг хидмәтчиләри иманлы, етибарлы, мәсулијјәтли мәсиһиләрдир. Араларында ҹаваны да вар, гоҹасы да. Онлар јығынҹагда ҹүрбәҹүр тапшырыглары јеринә јетирирләр. Онларын көмәји сајәсиндә ағсаггаллар диггәтләрини јығынҹаға тәлим вә өјүд-нәсиһәт вермәјә ҹәмләјә билирләр.

Зәрури ишләр ҝөрүрләр. Јығынҹаг хидмәтчиләринин бәзиләри ҝөрүшә ҝәләнләри гаршыламаға тәјин олунур. О бириләри сәсләндирмә системинә, әдәбијјатын пајланмасына, мүһасибат ишинә, тәблиғ саһәләринин бөлүшдүрүлмәсинә ҹавабдеһдирләр. Јығынҹаг хидмәтчиләри һәмчинин ибадәт евләринә техники хидмәт ҝөстәрирләр. Һәрдән ағсаггаллар онлара аһыл јашда олан баҹы-гардашлара көмәк етмәји тапшырырлар. Јығынҹаг хидмәтчиләри алдыглары тапшырыгларын һамысыны ҹан-дилдән јеринә јетирирләр. Бунунла да онлар һамынын рәғбәтини газанырлар (1 Тимутијә 3:13).

Башгаларына өрнәкдирләр. Јығынҹаг хидмәтчиләри бу тәјинаты Аллаһа мәгбул кејфијјәтләринә ҝөрә алырлар. Онлар ҝөрүшләрин бәзи бәндләри илә чыхыш едәрәк иманымызы мөһкәмләндирирләр. Һабелә тәблиғ ишиндә вердикләри нүмунә хидмәтә һәвәсимизи даһа да аловландырыр. Онлар ағсаггалларла чијин-чијин хидмәт едәрәк јығынҹагда меһрибанлығын вә бирлијин олмасына өз төһфәләрини верирләр (Ефеслиләрә 4:16). Бу гардашлар лазыми тәләбләрә ҹаваб вердикдә ағсаггал тәјин олунурлар.

  • Јығынҹаг хидмәтчиләри һагда нә демәк олар?

  • Јығынҹаг хидмәтчиләри јығынҹагда һансы ишләри ҝөрүрләр?