Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 28

Интернет сајтымыздан истифадә един

Интернет сајтымыздан истифадә един

Франса

Полша

Русија

Иса Мәсиһ давамчыларына демишди: «Гој сизин... нурунуз инсанларын гаршысында парласын ки, онлар јахшы ишләринизи ҝөрүб ҝөјдәки Атанызы мәдһ етсинләр» (Мәтта 5:16). Бу сөзләрин ҝерчәкләшмәси үчүн биз мүасир техники васитәләрдән, о ҹүмләдән интернетдән истифадә едирик. Бизим рәсми интернет сајтымыздан (www.jw.org) етигадымыз вә фәалијјәтимиз һаггында мәлумат ала биләрсиниз. Ҝәлин сајтымызла таныш олаг.

Ваҹиб суаллара Мүгәддәс Китабдан ҹаваб. Бурада сиз инсанлары марагландыран һәјати ваҹиб суалларын ҹавабыны тапа биләрсиниз. Мисал үчүн, «Дәрд-сәр нә вахтса битәҹәк?» вә «Өлүләрин дирилмәси мүмкүндүрмү?» буклетләри 600-дән чох дилдә електрон форматда вар. Бундан әлавә, сајтымызда 130-дан чох дилдә «Јени Дүнја Тәрҹүмәси», һәмчинин дәрс вәсаитләри, «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын ҹари сајлары јерләшир. Бу нәшрләрин чохуну сајтын өзүндән охуја вә ја гулаг аса биләрсиниз, һәмчинин онлары MP3, PDF, EPUB форматында јүкләмәк олар. Аллаһын Кәламы илә марагланан инсан үчүн дә онун өз дилиндә бу нәшрләрин бир нечә сәһифәсини чап едә биләрсиниз. Орада һәмчинин жест дилиндә видеолар вар. Сиз сајтымыздан Мүгәддәс Китабын бәдии гираәтини, Мүгәддәс Китаба әсасланан тамашалары вә асудә вахтларынызда динләмәк үчүн ҝөзәл мусиги јүкләјә биләрсиниз.

«Јеһованын Шаһидләри» тәшкилаты барәдә дүзҝүн мәлумат. Сајтымызда тәшкилатымызын фәалијјәти һаггында, тәшкилатымыза аидијјәти олан һадисәләр барәдә вә ҝөстәрдијимиз һуманитар јардымлар һагда сон хәбәрләр вә видео чархлар јерләшдирилир. Һәмчинин орадан нөвбәти бөјүк топланты илә бағлы мәлумат вә филиалларын үнваныны әлдә едә биләрсиниз.

Бүтүн бунлар васитәсилә биз һәгигәт нуруну дүнјанын ән уҹгар ҝушәләринәдәк сачырыг. Бүтүн гитәләрдә, һәтта Антарктидада јашајан инсанлар белә бу нурдан пај алыр. Биз дуа едирик ки, Јеһова Аллаһын сөзү сүрәтлә бүтүн јер үзүнә јајылсын вә Аллаһын ады уҹалардан уҹа тутулсун! (2 Салоникилиләрә 3:1).

  • Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјәнләр www.jw.org сајтындан неҹә бәһрәләнә биләрләр?

  • Интернет сајтымызын һансы бөлмәсинә бахмаг истәјәрдиниз?