Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 13

Мүждәчилик ишиндә өндә ҝедәнләр

Мүждәчилик ишиндә өндә ҝедәнләр

Канада

Ев-ев тәблиғ

Мүгәддәс Китаб дәрси

Фәрди мүталиә

Танынмајан јерләрә биринҹи дахил олан, башгалары үчүн јол ачан адама «өнҹүл» дејилир. Бу сөзү Иса пејғәмбәрә дә шамил етмәк олар. Аллаһ ону јер үзүнә ҝөндәрмишди ки, инсанлара һәјат јолуну өјрәтсин вә онлар үчүн ниҹат јолу ачсын (Мәтта 20:28). Мүасир дөврдә Исанын давамчылары да вахтларыны әсирҝәмәдән шаҝирд һазырлајырлар (Мәтта 28:19, 20). Јеһованын Шаһидләриндән бәзиләри өнҹүл кими хидмәт едирләр.

Таммүддәтли мүждәчи. Јеһованын Шаһидләринин һамысы хош хәбәрин мүждәчиләридир. Бунунла белә, бәзиләри ишләрини елә гурурлар ки, һәр ај 70 саат тәблиғ едә билсинләр. Онлар өнҹүл адланырлар. Адәтән, өнҹүлләр елә иш тапмаға чалышырлар ки, тәблиғ ишинә вахтлары чох галсын. Јеһованын Шаһидләриндән бәзиләри исә тәблиғчиләрә тәләбат олан јерләрә хүсуси өнҹүл тәјинаты алырлар. Онлар ајда ән азы 130 саат тәблиғ едирләр. Бу таммүддәтли мүждәчиләр садә һәјат сүрүрләр. Онлар әминдирләр ки, Јеһова Аллаһ онлары һеч нәјә мөһтаҹ гојмајаҹаг (Мәтта 6:31—33; 1 Тимутијә 6:6—8). Јеһованын Шаһидләри арасында бу гәдәр тәблиғ етмәјә имканы олмајанларын бәзиләри көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едирләр. Онлар ајда ја 30, ја да 50 саат тәблиғ едирләр.

Аллаһа вә инсанлара мәһәббәтин изһары. Иса пејғәмбәрин дөврүндә инсанлар Аллаһдан узаг дүшмүшдү вә ҝәләҹәјә һеч бир үмидләри јох иди. Бу ҝүн дә вәзијјәт ејнидир (Марк 6:34). Анҹаг биз инсанлара көмәк едә биләрик, чүнки Аллаһ һаггында билијә саһибик. Бу билик исә артыг индидән инсанлары зүлмәтдән ишыға чыхарыб онлара үмидли ҝәләҹәк бәхш едә биләр. Өнҹүлләр инсанлары севдикләри үчүн вахтларыны, ҝүҹләрини әсирҝәмир, онлара хош хәбәри чатдырырлар (Мәтта 22:39; 1 Салоникилиләрә 2:8). Бунун хејрини онлар өзләри дә ҝөрүрләр, белә ки, онларын иманы мөһкәмләнир, Аллаһа даһа да јахынлашыр вә хошбәхтлик дујурлар (Һәвариләрин ишләри 20:35).

  • Өнҹүл хидмәти нәдир?

  • Нә үчүн Јеһованын Шаһидләриндән бәзиләри таммүддәтли хидмәт едирләр?