Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 6

Диндашларымызла ҝөрүшмәк ваҹибдир

Диндашларымызла ҝөрүшмәк ваҹибдир

Мадагаскар

Норвеч

Ливан

Италија

Кечилмәз мешә, пис һава, һәјатын чәтинликләри, ишдән сонракы јорғунлуг. Бунларын һеч бири јығынҹаға ҝетмәјимизә әнҝәл ола билмәз. Нәјә ҝөрә биз гардашларымызла ҝөрүшмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик?

Проблемләри һәлл етмәјә көмәк едир. Һәвари Булус мәсләһәт ҝөрмүшдү ки, јығынҹаға ҝәләнләр бир-бириләринә гаршы диггәтли олсунлар (Ибраниләрә 10:24). Бу ифадә «ҹидди дүшүнмәк» мәнасыны дашыјыр. Бу о демәкдир ки, биз бир-биримизи јахындан танымалы, бир-биримизин гајғысына галмалыјыг. Баҹы-гардашларымызла таныш олдугҹа ҝөрүрүк ки, бизим үзләшдијимиз чәтинликләрлә онлар да гаршылашыблар вә бунун өһдәсиндән уғурла ҝәлибләр. Биз дә онларын көмәјилә чәтинликләри дәф едә биләрик.

Әсл достлар газанырыг. Диндашларымыз бизим танышларымыз јох, достларымыздыр. Биз онларла тәкҹә јығынҹагда ҝөрүшмүрүк. Вахт ајырыб бирҝә истираһәт дә едирик. Беләҹә, бир-биримизин гәдрини даһа чох билир, бир-биримизи даһа чох севирик. Достумуз чәтинлијә дүшәндә онун дадына чатырыг, неҹә дејәрләр, дост дар ҝүндә танынар (Мәсәлләр 17:17). Бәли, биз бир-биримизин гејдинә галмалыјыг. Бунун үчүн исә јығынҹағын бүтүн үзвләри илә дост олмалыјыг (1 Коринфлиләрә 12:25, 26).

Биз сизи тәшвиг едирик ки, өзүнүзә достлары Аллаһы севән инсанлар арасындан, Јеһованын Шаһидләри арасындан сечәсиниз. Сизи достларымызын сырасында ҝөрмәјә шад оларыг.

  • Јығынҹагда баҹы-гардашларла јахындан таныш олмаг нә үчүн ваҹибдир?

  • Сиз јығынҹағымызын үзвләри илә таныш олмаг истәјәрдиниз?