Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

Јеһова Аллаһын ирадәси вә сиз

Јеһова Аллаһын ирадәси вә сиз

Бу брошүрү охујуб бизимлә, фәалијјәтимизлә вә тәшкилатымызла таныш олмаға вахт ајырдығыныз үчүн сизә тәшәккүрүмүзү билдиририк. Үмидварыг, бу брошүр васитәсилә әмин олдунуз ки, биз Јеһова Аллаһын ирадәсинә табе олуруг. Биз чох истәјәрдик ки, сиз бундан сонра да Аллаһ һаггында билик аласыныз, өјрәндикләринизи аилә үзвләринизә, достларыныза данышасыныз вә һәмишә ибадәт ҝөрүшләримиз (Ибраниләрә 10:23—25).

Јеһова Аллаһ һаггында өјрәндикҹә Онун сизә олан мәһәббәтинин нә гәдәр бөјүк олдуғуну ҝөрәҹәксиниз. Бу, сизи тәшвиг едәҹәк ки, Онун мәһәббәтинә мәһәббәтлә ҹаваб верәсиниз (1 Јәһја 4:8—10, 19). Бәс бу мәһәббәти әмәлдә неҹә ҝөстәрмәк олар? Аллаһын ганунлары инсанын һәјатыны јахшылыға доғру неҹә дәјишә биләр? Инсанын Аллаһа мәгбул һәјат сүрмәк әзмини нә мөһкәмләндирә биләр? Бу суалларын ҹавабыны сизә дәрс кечән адамла арашдыра биләрсиниз. Билин ки, бунун сајәсиндә Аллаһын мәһәббәтини горујуб сахлајаҹаг вә әбәди һәјат јолунда инамлы аддымларла ирәлиләјәҹәксиниз (Јәһуда 21).

Сизи ашағыдакы вәсаити арашдырмаға дәвәт едирик. Бу, сизә һәгигәт јолунда јеримәјә көмәк едәҹәк.