Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өн сөз

Өн сөз
  • Јахынларыныздан кимисә итирмисинизми?

  • Һәлә дә кәдәр ичиндәсинизми?

  • Кәдәрә таб ҝәтирмәкдә көмәјә еһтијаҹ дујурсунузму?

  • Өләнләр үчүн һансыса үмид вармы?

  • Варса, бу һансы үмиддир?

  • Бу үмидин һәгигилијинә неҹә әмин ола биләрик?

Бу брошүрдә бу кими суаллара Мүгәддәс Китабдан тәсәлливериҹи ҹаваблар верилир. Сизи брошүрү диггәтлә охумаға дәвәт едирик.