Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

 БӨЛМӘ 21

Иса сағдыр!

Иса сағдыр!

Иса шаҝирдләринә ҝөрүнүб онлары өјрәдир вә руһландырыр

ИСАНЫН өлүмүнүн үчүнҹү ҝүнү онун шаҝирди олан бир нечә гадын сәрдабәнин ҝиришинә гојулан дашы кәнара јуварланмыш ҝөрдүләр. Кешикчиләр донуб галмышдылар, сәрдабә исә бош иди!

Гадынлара ики мәләк ҝөрүндү. Мәләкләрдән бири: «Сиз дирәкдә едам едилмиш нәсрани Исаны ахтарырсыныз. О, бурада јохдур, дирилиб», — дејә дилләнди (Марк 16:6). Гадынлар һәвариләрә хәбәр вермәк үчүн вахт итирмәдән гачдылар. Јолда Иса илә гаршылашдылар. Иса онлара: «Горхмајын, — ҝедин, гардашларыма дејин ки, Ҹәлиләјә ҝетсинләр. Орада мәни ҝөрәҹәкләр» (Мәтта 28:10).

Һәмин ҝүн ики шаҝирд Јерусәлимдән Иммас кәндинә ҝедирди. Јад бир адам онлара гошулду вә онлардан нә һагда данышдыгларыны сорушду. Әслиндә бу адам дирилдилмиш Иса иди. О, елә ҝөркәм алмышды ки, шаҝирдләри әввәлҹә ону танымадылар. Онлар кәдәрли һалда Иса һаггында данышдыгларыны дедиләр. Һәмин јад адам Мүгәддәс Јазыларда Мәсиһ һаггында олан бүтүн пејғәмбәрликләри изаһ етмәјә башлады. Доғрудан да, Мәсиһ һаггында олан пејғәмбәрликләр ән хырда тәфәррүатына кими Исанын үзәриндә јеринә јетмишди *. Шаҝирдләри бу адамын руһани шәхсијјәт кими дирилдилмиш Иса олдуғуну баша дүшәндә о јох олду.

Һәмин ики шаҝирд дәрһал Јерусәлимә гајытды. Онлар ҝәлиб ҝөрдүләр ки, һәвариләр бир јерә топлашыб гапыны да бағлајыблар. Ики нәфәр башларына ҝәләнләри данышаркән Иса пејда олду. Һејрәтә дүшмүш шаҝирдләр бунун һәгигәт олдуғуна инана билмирдиләр! Иса сорушду: «Нијә горхурсунуз? Нә үчүн үрәјиниздә шүбһәләр вар?.. Мүгәддәс Јазылар дејир ки Мәсиһ әзаб чәкәҹәк, өлүб үчүнҹү ҝүндә дириләҹәк» (Лука 24:38, 46).

Дирилдикдән сонра 40 ҝүн әрзиндә Иса мүхтәлиф һалларда шаҝирдләринә ҝөрүндү. Бир дәфә 500-дән артыг шаҝирдә ҝөрүнмүшдү! Еһтимал ки, елә бу заман о, шаҝирдләринә нөвбәти мәсулијјәтли тапшырығы вермишди: «Буна ҝөрә дә ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын... Сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин. Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мәтта 28:19, 20).

11 садиг һәвариси илә сонунҹу ҝөрүшү заманы Иса онлара вәд етди: «Амма мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз,.. јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз» (Һәвариләрин ишләри 1:8). Сонра Иса ҝөјә галхараг булудларын арасында ҝөздән итди.

Мәтта 28; Марк 16; Лука 24; Јәһја 20, 21-ҹи фәсилләринә вә 1 Коринфлиләрә 15:5, 6 ајәләринә әсасланыб.

^ абз. 6 Исанын үзәриндә Мәсиһлә бағлы јеринә јетән пејғәмбәрликләрин бәзиләрини бу брошүрүн 14, 15 вә 16-ҹи фәсилләриндән, еләҹә дә әсас дәрс вәсаитинин 199—201 сәһифәләриндән тапа биләрсиниз.