Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабын заман хәтти

Мүгәддәс Китабын заман хәтти
 1. «Башланғыҹда...»

 2. Б. Е. Ә. 4026 Адәмин јаранмасы

 3.  Б. Е. Ә. 3096 Адәмин өлүмү

 4.  Б. Е. Ә. 2370 Дашгын башлајыр

 5.  Б. Е. Ә. 2018 Ибраһимин доғулмасы

 6. Б. Е. Ә. 1943 Ибраһимлә әһд бағланыр

 7.  Б. Е. Ә. 1750 Јусиф гул кими сатылыр

 8.  Б. Е. Ә. 1613-дән әввәл Әјјуб сынаныр

 9.  Б. Е. Ә. 1513 Мисирдән чыхыш

 10.  Б. Е. Ә. 1473 Исраиллиләр Јушәнин рәһбәрлији алтында Кәнана дахил олур

 11. Б. Е. Ә. 1467 Кәнанын әксәр һиссәсинин истиласы баша чатыр

 12.  Б. Е. Ә. 1117 Талут падшаһ кими мәсһ олунур

 13.  Б. Е. Ә. 1070 Аллаһ Давудла падшаһлыг әһди бағлајыр

 14. Б. Е. Ә. 1037 Сүлејман падшаһ олур

 15. Б. Е. Ә. 1027 Јерусәлимдә мәбәдин иншасы баша чатыр

 16. тәхминән Б. Е. Ә. 1020 Нәғмәләр нәғмәси тамамланыр

 17.  Б. Е. Ә. 997 Исраил падшаһлығы ики јерә бөлүнүр

 18.  тәхминән Б. Е. Ә. 717 Мәсәлләрин топланмасы битир

 19.  Б. Е. Ә. 607 Јерусәлим дармадағын едилир; Бабилә сүрҝүн башланыр

 20.  Б. Е. Ә. 539 Куруш Бабили фәтһ едир

 21. Б. Е. Ә. 537 Сүрҝүндә олан јәһудиләр Јерусәлимә дөнүр

 22. Б. Е. Ә. 455 Јерусәлимин диварлары бәрпа олунур; 69 һәфтә башланыр

 23.  Б. Е. Ә. 443-дән сонра Мәлаки пејғәмбәрлик китабыны тамамлајыр

 24.  тәхминән Б. Е. Ә. 2 Исанын доғулмасы

 25. Б. Е. 29 Иса вәфтиз олунур Иса Аллаһын Падшаһлығы һагда тәблиғ етмәјә башлајыр

 26. Б. Е. 31 Иса 12 һәварисини сечир; Дағүстү тәблиғ адланан нитгини сөјләјир

 27.  Б. Е. 32 Иса Илазәри дирилдир

 28.  Б. Е. 14 нисан Иса едам олунур (Нисан март вә апрел ајларына мүвафиг ҝәлир)

 29. Б. Е. 16 нисан Иса дирилдилир

 30.  Б. Е. 33 6 сиван Әллинҹи ҝүн; мүгәддәс руһун төкүлмәси (сиван мај вә ијун ајларына мүвафиг ҝәлир)

 31. Б. Е. 36 Корнили мәсиһи олур

 32.  тәхминән Б. Е. 47—48 Булусун биринҹи тәблиғ сәјаһәти

 33. тәхминән Б. Е. 49—52 Булусун икинҹи тәблиғ сәјаһәти

 34. тәхминән Б. Е. 52—56 Булусун үчүнҹү тәблиғ сәјаһәти

 35.  Булус Ромада һәбсдә оларкән мәктублар јазыр

 36.  Б. Е. 62-дән әввәл Исанын анабир гардашы Јагуб мәктуб јазыр

 37.  Б. Е. 66 Јәһудиләр Ромаја гаршы үсјан галдырыр

 38. Б. Е. 70 Јерусәлим вә мәбәд ромалылар тәрәфиндән дармадағын едилир

 39.  тәхминән Б. Е. 96 Јәһја «Вәһј»и јазыр

 40. тәхминән Б. Е. 100 Һәвариләрдән сонунҹусу олан Јәһја өлүр