Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 52

Јеһованын аловдан олан ордусу

Јеһованын аловдан олан ордусу

Арам падшаһы Бәнһәдад Исраилә ард-арда һүҹум едир. Анҹаг һәр дәфә Әлјәсә пејғәмбәр Исраил падшаһыны әввәлҹәдән хәбәрдар едир. Бунун сајәсиндә падшаһ ҹаныны гуртара билир. Бәнһәдад буну билиб Әлјәсәни оғурламаг гәрарына ҝәлир. О, Әлјәсәнин Дуфан шәһәриндә олдуғуну өјрәнир. Буна ҝөрә дә Арам ордусуну ҝөндәрир ки, ону тутсунлар.

Арамиләр Дуфана ахшам чатырлар. Әлјәсәнин нөкәри сәһәр тездән галхыб чөлә чыхыр вә бөјүк бир гошунун шәһәри мүһасирәјә алдығыны ҝөрүр. О, тәшвишә дүшүб гышгырыр: «Әлјәсә, биз нә едәҹәјик?» Әлјәсә она дејир: «Бизимлә оланлар онларла оланлардан чохдур». Һәмин ан Јеһова елә едир ки, Әлјәсәнин нөкәри шәһәрин әтрафындакы дағларын атларла вә аловдан олан дөјүш арабалары илә долу олдуғуну ҝөрсүн.

Арами дөјүшчүләр Әлјәсәни тутмаг истәјәндә о дуа едиб дејир: «Јеһова, нә олар, онларын ҝөзләрини кор ет». Јеһова дәрһал  онлары кор едир. Онларын ҝөзләри ҝөрсә дә, һарада олдугларыны билмирләр. Әлјәсә дөјүшчүләрә дејир: «Башга шәһәрә ҝәлмисиниз. Ардымҹа ҝәлин, сизи ахтардығыныз адамын јанына апараҹағам». Әлјәсә онлары Сәмәријјәјә, Исраил падшаһынын јанына апарыр.

Арамиләр һарада олдугларыны биләндә артыг иш-ишдән кечмишди. Исраил падшаһы Әлјәсәдән сорушур: «Онлары өлдүрүм?» Бәс Әлјәсә буну фүрсәт билиб пислијә писликлә ҹаваб верир? Хејр. О дејир: «Онлары өлдүрмә, онлара јемәк вер. Сонра да јола сал ҝетсинләр». Падшаһ да онлар үчүн зијафәт гурур. Сонра исә онлары өз өлкәләринә јола салыр.

«Аллаһын өнүндә әминлијимиз будур: Онун ирадәсинә мүвафиг нә диләјириксә, О ешидир» (1 Јәһја 5:14)