Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

VIII һиссә

VIII һиссә

Јеһова Сүлејман падшаһы һикмәт саһиби едиб, она мәбәд тикмәк шәрәфини вермишди, анҹаг гоҹалыг чағында о, Јеһовадан узаглашды. Валидејнләр, ушагларыныза бүтпәрәст инсанларын Сүлејманы Јеһовадан неҹә узаглашдырдығыны данышын. Сүлејмандан сонра падшаһлыг бөлүндү вә пис падшаһлар халгы бүтпәрәстлијә јөнәлтди. Һәмин әрәфәләрдә Јеһоваја ибадәт едән чохлу садиг пејғәмбәрләр тәгиб олунуб өлдүрүлдү. Шаһзадә Изәбил шимал падшаһлығына бүтпәрәстлији јајды. Һәмин дөвр Исраил тарихинин гаранлыг дөврү иди. Анҹаг һәлә дә Јәһушафат вә Илјас кими, Јеһоваја сәдагәтли галан исраиллиләр вар иди.

БУ БӨЛМӘДӘ

ДӘРС 44

Јеһованын мәбәди

Аллаһ Сүлејман падшаһын хаһишини гәбул едир вә ону бөјүк шәрәфә чатдырыр.

ДӘРС 45

Падшаһлыг бөлүнүр

Исраиллиләрин чоху Јеһоваја хидмәт етмир.

ДӘРС 46

Кармел дағындакы сынаг

Һәгиги Аллаһ кимдир? Јеһова, јохса Баал?

ДӘРС 47

Јеһова Илјасы гүввәтләндирир

Сәнҹә, Јеһова сәни дә гүввәтләндирә биләр?

ДӘРС 48

Дул гадынын оғлу дирилир

Бир евдә ики мөҹүзә баш верир!

ДӘРС 49

Залым мәликә Изәбил ҹәзаланыр

Изәбил Набутун үзүм бағыны әлә кечирмәк үчүн ону өлдүртдүрүр! Онун етдији писликләр вә әдаләтсизликләр Јеһова Аллаһын ҝөзүндән јајынмыр.

ДӘРС 50

Јеһова Јәһушафаты горујур

Дүшмәнләр Јәһуданы һәдәләјәндә Јәһушафат падшаһ Аллаһ дуа етди.