Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 34

Ҹәдун мәдјәниләри мәғлуб едир

Ҹәдун мәдјәниләри мәғлуб едир

Исраиллиләр јенидән Јеһовадан үз дөндәриб, сахта аллаһлара ситајиш едир. Једди илдир ки, мәдјәниләр исраиллиләрин һејванларыны оғурлајыр, мәһсулларыны мәһв едирләр. Онлардан горунмаг үчүн исраиллиләр мағараларда, дағларда ҝизләнирләр. Исраиллиләр Јеһоваја јалварырлар ки, онлары хилас етсин. Буна ҝөрә дә Јеһова Өз мәләјини Ҹәдун адлы бир ҝәнҹин јанына ҝөндәрир. Мәләк Ҹәдуна дејир: «Јеһова сәни сечиб, еј иҝид». Ҹәдун сорушур: «Исраиллиләри неҹә хилас едә биләрәм? Ахы мән кимәм ки!»

Ҹәдун Јеһованын ону сечдијинә неҹә әмин ола биләр? О, бир аз јун ҝөтүрүб јерә гојур вә Јеһоваја дејир: «Сәһәр јун јаш, јер исә гуру олса, биләҹәјим ки, Исраили гуртармаг үчүн мәни сечмисән». Сәһәриси ҝүн јун јаш, јер исә гуру олур! Анҹаг Ҹәдун Јеһовадан јенә әламәт истәјир. О дејир ки, сәһәриси ҝүн јун гуру, јер јаш олсун. Онун бу истәји дә һәјата кечирилир. Беләҹә, Ҹәдун әмин олур ки, Јеһова ону сечиб. О, мәдјәниләрлә дөјүшмәк үчүн дөјүшчү топлајыр.

 Јеһова Аллаһ Ҹәдуна дејир: «Мән Исраилә гәләбә газандыраҹағам. Анҹаг адамлар чох олса, дүшүнәҹәксиниз ки, өзүнүз гәләбә газанмысыныз. Онлара де ки, ким горхурса евинә ҝетсин». Беләҹә, тәхминән 22 000 нәфәр ҝери гајыдыр. 10 000 нәфәр дөјүшчү галыр. Јеһова јенә Ҹәдуна дејир: «Адамлар јенә чохдур. Онлары су кәнарына апар вә де ки, су ичсинләр. Әлини ағзына апарыб су ичәнләри өзүнлә ҝөтүр». Јалныз 300 нәфәр сују белә ичир. Јеһова сөз верир ки, 135 000 нәфәрлик Мәдјән гошунуну бу гәдәр адамла мәғлуб едәҹәк.

Һәмин ахшам Јеһова Ҹәдуна дејир: «Мәдјәнә һүҹум етмәк вахтыдыр». Ҹәдун адамларына шејпур вә ичиндә мәшәл олан күп верир. Онлара дејир: «Ҝөзүнүз мәндә олсун, мән нә етсәм, сиз дә елә един». Ҹәдун шејпур чалыб, күпү сындырыр, мәшәли јелләдир вә бағырыр: «Јеһованын гылынҹы! Ҹәдунун гылынҹы!» Онунла олан 300 нәфәр дә ејни шеји едирләр. Мәдјәниләр һај-күј ичиндә гачырлар. Онлар тәшвиш ичиндә бир-бирләринә гылынҹ галдырырлар. Јеһова исраиллиләрә дүшмәнләри үзәриндә гәләбә газанмаға бир даһа көмәк едир.

«Инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹүн өзүмүздән јох, Аллаһдан ҝәлдији бәлли олсун» (2 Коринфлиләрә 4:7)