Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 36

Ифтаһ нәзир дејир

Ифтаһ нәзир дејир

Исраиллиләр јенә дә Јеһоваја хәјанәт едиб, сахта аллаһлара ситајиш едирләр. Әмуниләр исраиллиләрә һүҹум едәндә сахта аллаһлар онлара көмәк едә билмир. Узун илләр исраиллиләр зүлм ҝөрүрләр. Ахырда Јеһоваја дејирләр: «Биз ҝүнаһ етмишик. Нә олар, бизи дүшмәнләримиздән гуртар». Исраиллиләр бүтләрини гырыб, јенидән Јеһоваја ибадәт едирләр. Јеһова онларын әзаб чәкмәләринә артыг дөзә билмир.

Халг әмуниләрлә дөјүшмәк үчүн Ифтаһ адлы дөјүшчүнү башчы сечир. Ифтаһ Јеһоваја дејир: «Әҝәр бу дөјүшү газанмағымыза көмәк етсән, сөз верирәм ки, евә гајыданда мәни гаршыламаға чыхан илк адамы сәнә верәҹәјәм». Јеһова Ифтаһын дуасына ҹаваб верир вә она дөјүшү газанмаға көмәк едир.

 Ифтаһ евә гајыданда ону ҝөзүнүн ағы-гарасы бирҹә гызы гаршылајыр. О рәгс едиб, гавал чалыр. Инди Ифтаһ нә едәҹәк? О, вердији сөзү јадына салыб дејир: «Вај, гызым! Үрәјими парчаладын. Мән Јеһоваја нәзир демишәм. Нәзирими јеринә јетирмәк үчүн ҝәрәк сәни Шилодакы Һүзур чадырында хидмәт етмәјә ҝөндәрим». Гызы она дејир: «Ата, әҝәр Јеһоваја нәзир демисәнсә, нәзирини јеринә јетирмәлисән. Амма бир истәјим вар. Иҹазә вер, рәфигәләримлә ики ај дағда галым. Сонра ҝедәрәм». Ифтаһын гызы өмүр боју Һүзур чадырында сәдагәтлә хидмәт едир. Һәр ил рәфигәләри ону ҝөрмәк үчүн Шилоја ҝәлир.

«Оғлуну ја гызыны мәндән чох истәјән мәнә лајиг дејил» (Мәтта 10:37)