Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 32

Јени башчы вә ҹәсарәтли ики гадын

Јени башчы вә ҹәсарәтли ики гадын

Јушә узун илләр Јеһованын халгына башчылыг едәндән сонра 110 јашында вәфат едир. Онун сағлығында исраиллиләр Јеһоваја ибадәт едирди. Анҹаг Јушәнин өлүмүндән сонра онлар кәнаниләр кими, бүтләрә ситајиш етмәјә башлајырлар. Јеһова сөзүнә гулаг асмадыглары үчүн кәнаниләрин падшаһы Јавинә изин верир ки, исраиллиләрин ҝүнүнү гара етсин. Халг јалварыб Јеһовадан көмәк истәјир. Јеһова да онлара Бәрәг адлы јени башчы сечир. О, халга көмәк етмәли иди ки, јенидән Јеһова Аллаһа ибадәт етсинләр.

Јеһова пејғәмбәрини, Дәбурә адлы гадыны Бәрәгин јанына ҝөндәрир. Дәбурә Јеһованын бу сөзләрини Бәрәгә чатдырыр: «10 000 киши ҝөтүр вә Гишон чајында Јавинин гошуну илә дөјүш. Орада сән Јавинин орду башчысы Сисары мәғлуб едәҹәксән». Бәрәг Дәбурәјә дејир: «Ҝедәрәм, анҹаг бир шәртлә, сән дә мәнимлә ҝедәҹәксән». Дәбурә исә дејир: «Сәнинлә ҝедәрәм. Анҹаг бил ки, Сисары сән өлдүрмәјәҹәксән. Јеһова дејиб ки, ону бир гадын өлдүрәҹәк».

Дәбурә Бәрәглә Табур дағына галхыр. Бәрәг гошуну илә орада дөјүшә һазырлашыр. Чох кечмәмиш, Сисар бундан хәбәр тутур. О,  дөјүш арабаларыны топлајыб, гошуну илә вадинин ашағысына дүшүр. Дәбурә Бәрәгә дејир: «Бу ҝүн Јеһова сәнә гәләбә газандыраҹаг». Бәрәг вә јанындакы 10 000 нәфәр Сисарын ҝүҹлү ордусу илә дөјүшмәк үчүн дағдан енир.

Бу заман Јеһова елә едир ки, Кишон чајы дашыр. Сисарын дөјүш арабалары палчыға батыр. Сисар арабадан дүшүб гачыр. Бәрәг вә ордусу Сисарын ордусуну дармадағын едир, анҹаг Сисар ҹаныны гуртарыр. О, дөјүш мејданындан узаглашыб Јаил адлы гадынын чадырында ҝизләнир. Јаил она ичмәјә сүд ҝәтирир вә онун үстүнә јорған өртүр. Дөјүшдә јорулдуғундан Сисар дәрин јухуја ҝедир. Бу заман Јаил ҹәлд чадыр мыхыны зәрблә онун башына сохуб өлдүрүр.

Бәрәг исә Сисарын изинә дүшүр. О, Јаилин чадырына чатанда Јаил чадырдан чыхыб она дејир: «Ҝәл ичәри. Ахтардығын адам бурададыр». Бәрәг ичәри ҝирир вә Сисарын өлдүјүнү ҝөрүр. Бәрәг вә Дәбурә исраиллиләрә дүшмәнләри үзәриндә гәләбә газандырдығы үчүн Јеһоваја һәмд нәғмәси охујурлар. Нөвбәти 40 ил әрзиндә Исраилдә әмин-аманлыг олур.

«Мүждәни бәјан едән гадынлар бөјүк ордудур» (Зәбур 68:11)