Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 23

Исраиллиләр Јеһоваја сөз верир

Исраиллиләр Јеһоваја сөз верир

Мисирдән чыхандан тәхминән ики ај сонра исраиллиләр Сина дағына чатыб, орада дүшәрҝә гурурлар. Јеһова Мусаны дағын башына чағырыр вә дејир: «Мән исраиллиләри хилас етдим. Әҝәр Мәнә итаәт едиб, ганунларыма әмәл етсәләр, сечилмиш халгым олаҹаглар». Муса дағдан дүшүб Јеһованын сөзләрини исраиллиләрә чатдырыр. Онларын гәрары нә олур? Исраиллиләр дејирләр: «Јеһованын дедији һәр шејә әмәл едәҹәјик».

Муса јенә даға галхыр. Орада Јеһова она дејир: «Үч ҝүндән сонра сәнинлә данышаҹағам. Халга тапшыр ки, Сина дағына галхмасын». Муса дағдан дүшүб исраиллиләрә дејир ки, Јеһованын сәсини ешитмәјә һазыр олсунлар.

Үч ҝүндән сонра исраиллиләр дағын башында илдырым вә гара булудлар ҝөрүрләр. Онлар һәмчинин ҝөј ҝурултусу вә шејпур сәси ешидирләр. Сонра Јеһова аловлар ичәрисиндә даға енир. Исраиллиләр чох горхурлар. Онларын ҹанына әсмәҹә дүшүр. Дағ түстү ичиндәдир вә бәрк титрәјир. Шејпур сәси ҝетдикҹә даһа да ҝүҹләнир. Сонра Аллаһ дејир: «Мән Јеһовајам. Мәндән башга аллаһларыныз олмасын».

Муса јенә даға галхыр. Јеһова она ганунлар верир. Бу ганунлар халгын ибадәти вә һәјат тәрзи илә бағлыдыр. Муса ганунлары јазыр, сонра да исраиллиләрә охујур. Онлар сөз верирләр: «Биз Јеһованын истәдији һәр шеји едәҹәјик». Бәс ҝөрәсән, вердикләри сөзүн үстүндә дурурлар?

«Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев» (Мәтта 22:37)