Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 27

Исраиллиләр Јеһоваја үсјан едир

Исраиллиләр Јеһоваја үсјан едир

Бир мүддәт кечәндән сонра исраиллиләр сәһрада оланда Гарун, Датан, Абирам вә 250 нәфәр Мусаја гаршы үсјан галдырырлар. Онлар Мусаја дејирләр: «Әлиндән боғаза јығылмышыг! Хејир ола бизим башчымыз сән, баш каһин исә Һарун олмалыдыр? Јеһова тәкҹә сәнинлә вә Һарунла дејил, һәр биримизләдир». Онларын бу һәрәкәтиндән Јеһованын хошу ҝәлмир. Јеһова бу һәрәкәти Өзүнә гаршы үсјан сајыр!

Муса Гаруна вә тәрәфдарларына дејир: «Бухурданыныза бухур төкүб сабаһ Һүзур чадырына ҝәлин. Јеһова кими сечдијини ҝөстәрәҹәк».

Сәһәри ҝүн Гарун вә 250 нәфәр Һүзур чадырында Муса илә ҝөрүшүрләр. Онлар каһинләрмиш кими бухурданлары јандырырлар. Јеһова Муса илә Һаруна дејир: «Гарун вә адамларынын јанындан узаглашын».

Гарун Һүзур чадырына Мусанын јанына ҝәлсә дә, Датан, Абирам вә онларын аиләси ораја ҝәлмирләр. Јеһова Аллаһ исраиллиләрә дејир ки, Гарун, Датан вә Абирамын чадырларындан узаглашсынлар.  Исраиллиләр дә ҹәлд орадан узаглашырлар. Датан, Абирам вә онларын аиләси исә чадырларынын габағында дурурлар. Гәфилдән јер араланыр вә онлары удур! Һүзур чадырынын гаршысына ҝөјдән од дүшүб Гаруну вә 250 нәфәри јандырыр.

Сонра Јеһова Муса пејғәмбәрә дејир: «Һәр гәбиләнин башчысынын әсасыны ҝөтүрүб, үстләринә адларыны јаз. Анҹаг Лави гәбиләсинин әсасынын үстүнә Һарунун адыны јаз. Сонра онлары Һүзур чадырына гој. Кимин әсасы тумурҹугласа, демәли, ону сечмишәм».

Сәһәриси ҝүн Муса пејғәмбәр бүтүн әсалары ҝөтүрүб башчылара ҝөстәрир. Һарунун әсасы тумурҹуглајыб, чичәк ачыр. Беләҹә, Јеһова Һаруну баш каһин сечдијини ачыг-ашкар ҝөстәрир.

«Сизә рәһбәрлик едәнләрә итаәт един, онлара табе олун» (Ибраниләрә 13:17)