Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 19

Илк үч бәла

Илк үч бәла

Мисирлиләр исраиллиләри гул кими ишләдирләр, онлара ағыр ишләр ҝөрдүрүрләр. Јеһова Муса илә Һаруну фиронун јанына ҝөндәрир. Онлар фирона Јеһованын бу хәбәрини чатдырырлар: «Халгымы бурах ки, сәһрада мәнә ибадәт етсинләр». Фирон гүрурлу шәкилдә дејир: «Јеһованын нә дедији веҹимә дејил. Исраиллиләри дә бурахмырам». Сонра фирон онларын ишини даһа да ағырлашдырыр. Јеһова фирона дәрс вермәк гәрарына ҝәлир. Билирсән, О нә едир? О, Мисирин үстүнә он бәла ҝөндәрир. Јеһова Мусаја дејир: «Фирон Мәнә гулаг асмыр. Сәһәр о, Нил чајында олаҹаг. Јанына ҝедиб она де ки, халгымы бурахмадығы үчүн Нил чајынын сују гана дөнәҹәк». Муса Аллаһын сөзүнә гулаг асыб фиронун јанына ҝедир. Фиронун ҝөзү габағында Һарун әсасыны Нил чајына вурур вә чајын сују ган олур. Су ијләнмәјә башлајыр. Чајдакы балыглар өлүр вә һеч ким Нил чајынын сујундан ичә билмир. Фирон тәрслик едиб исраиллиләри бурахмыр.

 Једди ҝүндән сонра Јеһова Мусаны јенә фиронун јанына ҝөндәрир ки, она бу сөзләри чатдырсын: «Халгымы бурахмасан, бүтүн Мисири гурбағалар басаҹаг». Һарун әсасыны узадыр вә гурбағалар бүтүн өлкәни бүрүјүр. Ҹамаатын евиндән, чарпајысындан, касасындан гурбағалар чыхыр. Һәр јери гурбағалар бүрүјүр! Фирон Мусаја дејир ки, бу бәланы үзәрләриндән ҝөтүрмәси үчүн Јеһоваја јалварсын. О сөз верир ки, исраиллиләри бурахаҹаг. Буна ҝөрә дә Јеһова бәланы дајандырыр. Мисирлиләр өлү гурбағалары галаг-галаг јығырлар вә өлкәни үфунәт ији бүрүјүр. Анҹаг фирон јенидән халгы бурахмаг фикриндән дашыныр.

Сонра Јеһова Аллаһ Мусаја дејир: «Һарун әсасыны јерә вурсун, бүтүн өлкәдә јерин тозу мығмығаја чеврилсин». Һарун әсасыны јерә вуран кими мығмығалар бүтүн өлкәни бүрүјүр. Фиронун адамларындан бәзиләри она дејир: «Бу ишдә Аллаһын әли вар». Анҹаг фирон инадындан дөнмүр вә исраиллиләри бурахмыр.

«Онлара ҝүҹүмү, гүдрәтими ҝөстәрәҹәјәм. Биләҹәкләр ки, Мәним адым Јеһовадыр» (Әрәмја 16:21)