Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 7

Бабил гүлләси

Бабил гүлләси

Дашгындан сонра Нуһун нәвәләри олур. Онларын аиләләри бөјүјүр вә Јеһованын тапшырдығы кими јер үзүнә јајылмаға башлајыр.

Анҹаг бәзи аиләләр Јеһованын сөзүнә гулаг асмыр. Онлар дејирләр: «Ҝәлин шәһәр салыб орада јашајаг. Шәһәрдә башы ҝөјләрә чатан бир гүллә тикиб мәшһур олаг».

 Онларын бу һәрәкәти Јеһоваја аҹыг ҝедир вә О гәрара ҝәлир ки, бу иши дајандырсын. Билирсән, О нә едир? О, дәрһал инсанларын дилләрини дәјишир вә инсанлар бир-бириләрини баша дүшмүрләр. Буна ҝөрә дә тикинти дајаныр. Тикдикләри шәһәрин ады «гарышдырма» мәнасыны дашыјан Бабил олур. Инсанлар дағылышыб дүнјанын диҝәр јерләриндә јашамаға башлајыр. Бәс ҝөрәсән, һәлә дә Јеһованы севән кимсә вар? Нөвбәти һекајәдән бу һагда өјрәнәҹәјик.

«Өзүнү јүксәлдән алчалдылаҹаг, өзүнү алчалдан исә јүксәлдиләҹәк» (Лука 18:14)